DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180807

Переваги та недоліки корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у сучасних умовах господарювання.

О. В. Жмай

Анотація


В статті аналізуються найбільш розповсюджені на сьогоднішній день позиції дослідників відносно переваг та недоліків використання компаніями принципів корпоративної відповідальності в процесі господарсько-економічної життєдіяльності. Розглядаються проблеми, які можуть бути вирішені в ході здійснення практики корпоративної соціальної відповідальності, а також проблеми, які можуть виникнути у компаній в процесі реалізації КСВ.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність (КСВ); переваги та недоліки; практика КСВ.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Frederick W.C., Davis K., Post J.E. Business and Society (Corporate Strategy, Public Policy, Ethics),Washington,DC: Council on Foundations, Inc. 1998.

Мескон М.Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурию – М.: Дело, 2007 – 720 с.

Бизнес и сообщество – исследования и аналитика (корпоративная социальная ответственность) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.b-soc.ru/theory-andpractice/materials/material/world/5

Отчетность в области устойчивого развития: международное исследование КПМГ 2011г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Corporate-responsibility-reporting-2012-rus.pdf

Costs and Benefits of Corporate Social Responsibility (CSR) A company level analysis of three sectors: Mining industry, chemical industry and light industry. 2012

Богалдин-Малых В. В. Современный маркетинг в российском бизнесе. Тактика «черного ящика» в рискованной неопределенности. Предпринимательские, функциональные, операционные стратегии: учебное пособие / В. В. Богалдин-Малых. – М.: МПСИ, 2010. – С.365.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998