DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180822

Обґрунтування ставки дисконтування при аналізі інвестиційних проектів.

І. Г. Кривоногова

Анотація


Обґрунтовані підходи до вибору ставки дисконтування при оцінці інвестиційних проектів в умовах нестабільного економічного середовища.


Ключові слова


ставка доходності; дисконтування; інвестиція; коефіцієнт

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Захарченко В.И. Переходная экономика и оценка инвестиционных проектов / В.И. Захарченко. – Одесса: ИРЭНТ и Т, 1998. – 148 с.

Шарп У. Инвестиции : пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж.Бейли. – М.: Инфра-М. – 1998. – 1028 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998