DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180831

Вдосконалення системи матеріального стимулювання працівників ЖКГ.

О. В. Бондаренко

Анотація


Запропонована система матеріального заохочування праці робітників ЖКГ, яка включає в себе диференціацію індивідуального внеску, діапазон рухомості базової місячної тарифної ставки співробітників, заохочуванні виплати та ступінь їх впливу на зацікавленість робітників у високих кінцевих результатах. Дана методика пройшла апробацію на підприємствах ЖКГ Одеської області.


Ключові слова


підприємство; стимул; показник; премія; продукція; запас; прибуток

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Податковий кодекс України //Відомості Верховної Ради України, 2011.-№№13-17.

Ченкин Б.М. Экономика и социология труда : Учебник для ВУЗов.- 3-е изд / Б.М. Чонкин. – М.:НОРМА, 2001. – 448 с.

Богачев С.Особенности современного тарифообразования на услуги ЖКХ в Украине / С.Богачев, Е. Жданко // Экономика Украины. – 2010. – № 11. – с.26 – 34.

Гончаров В.Н. Гуманизация труда: адаптация организационно-технических систем к человеку / В.Н. Гончаров, В.В. Дорофиенко и др.-Донецк: Альматсо, 2005. – 224 с.

Запатрина И. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в условиях макроэконмической стабильности / И. Запатрина, Т. Лебеда // Экономика Украины. – 2011. – №10. – С.16 – 29.

Захарченко В.І., Державне регулювання регіональної економіки / В.І. Захарченко, І.В. Запоточний. – Харків: Одіссей, 2003. – 592 с.

Колосов А.М. Теорія організації : навч.посіб. / А.М. Колосов, Н.В. Прус. – Луганськ : Елтон-2, 2014. – 212 с.

Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч.посіб. / Й.М. Петрович. – К.: Знання, 2013. – 510 с.

Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник /Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998