DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183635

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕКЛАМИ

О. О. Селезньова, Ю. В. Робул, В. В. Шмагіна

Анотація


Актуальність та завдання дослідження обумовлено динамічними змінами маркетингового середовища, розширенням переліку функцій та різновидів послуг підприємств сфери реклами, розвитком інструментів маркетингових комунікацій тощо. У статті досліджено розвиток інструментарію маркетингових комунікацій у контексті розширення послуг підприємств сфери реклами. Наведено склад основної та додаткової груп інструментів маркетингових комунікацій підприємств. Розкрито та досліджено перелік послуг, що надаються підприємствами сфери реклами повного циклу. Обґрунтовано, що у рекламі відбувається зміщення акцентів з якісних характеристик продукції на формування позитивного іміджу підприємства, яке її пропонує. Виявлено тенденцію висхідного руху комунікацій через інтернет-сайти та підвищення попиту на послуги з інтернет-маркетингу та інтернет-реклами. Обґрунтовано посилення вимогливості до розумових здібностей консультантів у заходах зі стимулювання збуту та спрощення інформації при доведенні останньої до потенційних споживачів. Виявлено розвиток інструментів паблік рілейшнз за напрямом формування репутації та укріплення позитивного іміджу підприємств-замовників. Виявлено зростання уваги до формування фірмового стилю та на його базі створення елементів бренду підприємства. Обґрунтовано розвиток маркетингу подій для просування підприємств та їх продукції, а також поширення партизанського маркетингу як малобюджетних заходів зі стимулювання збуту.


Ключові слова


маркетингові комунікації; реклама; паблік рілейшнз; стимулювання збуту; фірмовий стиль; маркетинг подій; партизанський маркетинг; підприємства сфери реклами

Повний текст:

PDF

Посилання


Seleznova, O. O. (2017). Rozvytok upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu budivelnykh pidpryiemstv v Ukraini : monohrafiia [Development of management of marketing activity of construction enterprises in Ukraine: monograph]. Odesa: Odeska derzhavna akademiia budivnytstva ta arkhitektury. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro reklamu [The Law of Ukraine On advertising]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Ishchenko, O. O. & Sakhatskyi, M. P. (2005). Rozvytok instrumentiv marketynhovykh komunikatsii [Development of marketing communications tools]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. – Economics: issues of theory and practice, Vyp. 206, T. 4., Pp. 1034-1042. [in Ukrainian].

Blaid, Dzh. (2004). Marketingovye kommunikatsii : Chto? Kak? I pochemu? [Marketing Communications: What? How? And why?]. Dnepropetrovsk : Balans-Klub. [in Russian].

Romantsev, A. I. & Chentsova, V. I. (2009). Event – marketing: sushhnost i osobennosti organizatsii: uchebnoe posobie [Event - marketing: the nature and characteristics of the organization: a training manual]. Moskva : Izdatelsko-torgovaia korporatsiia «Dashkov i Ko». [in Russian].

Viktor, Yan V. (2003). Prodvizhenie. Sistema kommunikatsii mezhdu predprinimateliami i rynkom [The communication system between entrepreneurs and the market]. Kharkov: Izdatelstvo Gumanitarnyi Tsentr. [in Russian].

Levitas, A. Partizanskii marketing v voprosakh i otvetakh [Partisan marketing in questions and answers]. Retrieved from: http://www.levitas.ru/pmdetali.htm [in Russian].

Bernet, Dzh. & Moriarti, S. (2001). Marketingovye kommunikatsii: integrirovannyi podkhod [Marketing communications: an integrated approach]. Sankt-Peterburg : Piter. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Селезньова О. О. Розвиток управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств в Україні: монографія. Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. 356 с.

Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 26.09.2019)

Іщенко О. О., Сахацький М. П. Розвиток інструментів маркетингових комунікацій. Економіка: проблеми теорії та практики. 2005. Вип. 206. Т. 4. С. 1034-1042.

Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? ; Пер. с англ.  Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. 368 с.

Романцев А. И., Ченцова В. И. Event – маркетинг: сущность и особенности организации: учебное пособие. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. 116 с.

Виктор Ян В. Продвижение. Система коммуникации между предпринимателями и рынком ; Пер. с польского. Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2003. 480 с.

Левитас А. Партизанский маркетинг в вопросах и ответах. URL:  http://www.levitas.ru/pmdetali.htm (дата звернення 26.09.2019)

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход ; Пер. с.англ. С.Г. Божук. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 864 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998