Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 18, № 3(43) (2019)

Зміст

Статті

УПРАВЛІНСЬКИЙ КАПІТАЛ: ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОЇ ЯКОСТІ PDF
Е. А. Кузнєцов 11-25
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ PDF
О. В. Садченко, Н. І. Хумарова 26-41
“ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА” – МАЙБУТНЄ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (English)
Corina Gribincea, Alexandru Gribincea, Alexandru A. Gribincea 42-52
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕКЛАМИ PDF
О. О. Селезньова, Ю. В. Робул, В. В. Шмагіна 53-69
ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ PDF
С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, М. А. Заєць 70-85
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
В. Ю. Медвідь, І. Є. Бузовська 86-104
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ PDF
О. Л. Шелест, О. Г. Касідей 105-121
УПРАВЛІНСЬКІ КОМАНДИ PDF (English)
S. Нorbachenko, V. Kharlamova 122-135
УПРАВЛІНСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. І. Борщ, Д. О. Сілкіна 136-148
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ PDF
О. В. Рудінська, О. І. Яковлєв, Р. Д. Барон 149-163
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА У ВЗАЄМОДІЇ З ОБ'ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ PDF
Л. А. Некрасова 164-182
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
О. П. Радченко 183-199
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Р. А. Дименко 200-216
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Н. М. Столбуненко, В. А. Іванчо 217-232
СИСТЕМНІСТЬ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ PDF
А. В. Церковна 233-247
АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
О. В. Жмай, Д. В. Стемблер, Г. О. Злобін 248-264
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ВИНОРОБНИМИ КОМПЛЕКСАМИ PDF
В. М. Стремядін 276-286
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. О. Шеремет 287-304
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ КОМУНІКАЦІЙ В КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЯХ PDF
А. А. Андрейченко, І. В. Кожушко 305-317
ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ PDF
О. Ю. Головченко 318-333
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ PDF
О. Р. Павлович, О. І. Полотнянко 334-344