DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183647

ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, М. А. Заєць

Анотація


Сьогодні ВЕЗ існують в державах, різних за рівнем і характеру економічного розвитку. Вони є в промислово розвинених країнах (ПРК), в нових індустріальних країнах (НІК), в країнах, що розвиваються (РК) і в країнах, що переходять до ринкової економіки. Їх розподіл по планеті дуже нерівномірний. Найбільшим динамізмом процес створення ВЕЗ характеризується в країнах, що розвиваються. Так, якщо в 1960 р в цій групі країн їх було дві, в 1975 р -79, 1981 р.-96, 1985 р.-264, то до середини 90-х рр. вже налічувалося понад 900 зон. Через ВЕЗ проходить близько 10% світового товарообігу, причому темпи зростання в них обсягів експорту та імпорту досить високі. За оцінками фахівців Центру ООН по транснаціональним корпораціям (ТНК), до середини 90-х рр. чисельність занятих в ВЕЗ перевищила 3 млн. чоловік.

Завдання на сьогодення полягає в тому, щоб забезпечити необхідну теоретико-методологічну основу феномена ВЕЗ в світогосподарських зв'язках, узагальнити світовий досвід їх створення і функціонування в країнах з різним рівнем економічного розвитку і на основі критичного аналізу світової та вітчизняної практики забезпечити засвоєння і успішне застосування отриманих знань у практичній діяльності.


Ключові слова


вільні економічні зони; зовнішньоекономічні зв’язки; види вільних зон

Повний текст:

PDF

Посилання


Melnyk, T. M. (2018). Zovnishnia torhivlia posluhamy u konteksti postindustrialnoho rozvytku Ukrainy [The offer of trade in services in the context of post-industrial development of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, Vol. 9, Pp. 26-32. [In Ukrainian].

Umantsіv, Yu. M. & Mіniailo, O. І. (2018). Ekonomichna polityka derzhavy za umov hlobalnykh transformatsii [Economic policy power for the minds of global transformation]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, Vol. 9, Pp. 37-45. [In Ukrainian].

Chzhan, Dunian. (2018). Tendentsii rozvytku i perspektyvy torhivelno-ekonomichnoho spivrobitnytstva mizh Kytaiem i Ukrainoiu [Tendencies of development and prospects of commercial and economic development of China and Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, Vol. 6, Pp. 3-9. [In Ukrainian].

Anufriieva, K. V. (2018). Instytutsiini ta finansovi skladovi naroshchuvannia eksportu Ukrainy [Institutional and financial warehouses and export of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, No. 8. P. 30-38. [In Ukrainian].

Dolgov, S. I. & Kretov, I. I. (1997). Predpriiatie na vneshnikh rynkakh: vneshnetorgovoe delo: Uchebnik [Enterprise in foreign markets: foreign trade: Manual]. Moskva : Izd-vo BEK. [In Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мельник Т. М. Зовнішня торгівля послугами у контексті постіндустріального розвитку України. Економіка України. 2018. № 9. С. 26-32.


Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. № 9. С. 37-45.


Чжан Дун'ян. Тенденції розвитку і перспективи торгівельно-економічного співробітництва між Китаєм і Україною. Економіка України. 2018. № 6. С. 3-9.


Ануфрієва К. В. Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України. Економіка України. 2018. № 8. С. 30-38.


Долгов С. И., Кретов И. И. Предприятие на внешних рынках: внешнеторговое дело: Учебник. Москва : Изд-во БЕК, 1997. 784 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998