МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. Ю. Медвідь Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
  • І. Є. Бузовська

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183653

Ключові слова:

конкурентний статус, конкурентні переваги, ефективність, регіон, аграрний сектор економіки

Анотація

У статті наголошено на активізації системних досліджень у напрямку обґрунтування методики оцінювання конкурентоспроможності аграрного сектору економіки в розрізі регіонів України та формування матриці лідерів та аутсайдерів. Запропонована методика оцінки ефективності використання конкурентних переваг та визначення конкурентного статусу аграрного сектору економіки в регіональному розрізі здійснювалась на основі використання загальних (випуск продукції сільського господарства, продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах, посівні площі сільськогосподарських культур, капітальні інвестиції в сільське господарство) та часткових  (урожайність зернових і зернобобових культур, урожайність буряків, урожайність соняшнику, середньодобовий приріст ВРХ, середній удій молока від 1 корови) показників. На основі отриманих розрахунків сформовано матрицю лідерів та аутсайдерів аграрного сектору економіки регіонів України. На основі проведених досліджень здійснено спробу розробити механізм досягнення конкурентних переваг, який може вміщувати в себе окремі елементи організаційного, стимулюючого, підтримуючого та результуючого впливу, кожен з яких має свої методи досягнення.

Посилання

Porter, M. E. (2008). Konkurentna perevaha: Yak dosiahty vysokoho rezultatu i zabezpechyty yoho stiikist [Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance]. Moskva : Alpina Publisher. [in Russian].

Chorna, R. M. (2013). Produktyvnist pratsi u silskomu hospodarstvi yak osnovnyi chynnyk, shcho vyznachaie naukovo-tekhnichnyi prohres haluzi [Labor productivity in agriculture as the main factor that determines the scientific and technological progress of the industry]. Ekonomichni nauky. – Economical Sciences, Vol. 23, Pp. 126-133 [in Ukrainian].

Kolevatova, A. V. (2018). Suchasnyi stan zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy [The current state of attraction of foreign investments into the economy of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky.Global and national economic problems, Vol. 22., Pp. 1080- 1084. [in Ukrainian].

Patyka, N. I. (2018). Inozemni investytsii v silskomu hospodarstvi Ukrainy: suchasnyi stan ta vplyv na yoho rozvytok [Foreign investment in agriculture in Ukraine: the current state and influence on its development]. Investytsii : praktyka ta dosvid. – Investment : practice and experience, Vol. 5, Pp. 26-31. [in Ukrainian].

Kvasko, А. V. (2017). Analiz metodiv otsinky konkurentospromozhnosti [Analysis of methods for assessing the competitiveness]. Naukovi zapysky. – Scientific notes, Vol. 1 (54), Pp. 111-118. [in Ukrainian].

Herasymenko, Yu. V. & Simonyk, L. S. (2018). Konkurentospromozhnist pidpryiemstv APK: poniattia, mekhanizm upravlinnia ta metody otsinky [Competitiveness of agricultural enterprises: concept, management mechanism and evaluation methods]. Molodyi vchenyi. – Young Scientist, Vol. 11 (63), Pр. 1091-1094. [in Ukrainian].

Tarnavska, N. P. (2008). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu: teoriia, metodolohiia, praktyka [Competitiveness management : theory, methodology, practice]. Ternopil : Economic thought. [in Ukrainian].

Semenova, L. Yu. (2011). Metodolohichni pidkhody do otsinky konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Methodological approaches to assessing the competitiveness of agricultural enterprises]. Retrieved from http:// www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/ 41.pdf [in Ukrainian].

Zapototskyi, S. P. (2012). Rehionalna konkurentospromozhnist: suspilno-heohrafichni zasady formuvannia [Regional competitiveness: social and geographical basis of formation]. Kyiv : Business Media Consulting. [in Ukrainian].

Ekonomichna diialnist. Statystychnyi zbirnyk [Economic activity. Statistical Collection]. (2013-2017). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-16

Як цитувати

Медвідь, В. Ю., & Бузовська, І. Є. (2019). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(3(43), 86–104. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183653

Номер

Розділ

Статті