УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Автор(и)

  • О. Л. Шелест Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
  • О. Г. Касідей

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183662

Ключові слова:

місцевий бюджет, дефіцит бюджету, державні трансферти, дотація, місцеве самоврядування

Анотація

Питання забезпечення раціональності у формуванні доходів місцевих бюджетів і пошук резервів їх збільшення набувають особливої актуальності в умовах децентралізації. Нині діюча система формування доходів місцевих бюджетів, що сформувалася в Україні, характеризується низькою часткою їх власних доходів і збільшенням обсягів міжбюджетних трансфертів. Це обмежує фінансові можливості органів місцевого самоврядування та є визначальним фактором, який стримує трансформаційні перетворення у державі.

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування доходів місцевих бюджетів з визначенням напрямів посилення їх ролі у стимулюванні соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації.

В статті розкрито сутність місцевого бюджету як основи фінансової бази в умовах децентралізації. Наводиться аналіз формування доходів місцевого бюджету в умовах децентралізації. Визначаються перспективні напрями формування і використання коштів місцевого бюджету, а також вказується на необхідність посилення інвестиційної складової місцевого бюджету. Запропоновано заходи щодо удосконалення механізму збільшення доходів місцевого бюджету.

Посилання

Uskov, I. V. (2013). Rozvytok systemy mistsevykh finansiv v Ukraini [Development of the local finance system in Ukraine]. Simferopol : Pryvatne pidpryiemstvo «Vydavnytstvo «Tarpan». [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. [in Ukrainian].

Kozarezenko, A. V. (2016). Mistsevi biudzhety : mozhlyvosti rehuliuvannia rozvytku liudskoho potentsialu [Local budgets: possibilities for regulating human development]. Finansy Ukrainy.Finances of Ukraine, Vol. 4, Pp. 65-82. [in Ukrainian].

Kvasha, T. K. (2015). Fiskalna detsentralizatsiia: modeli yii vplyvu na ekonomichnyi rozvytok [Fiscal decentralization: models of its impact on economic development]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervy proyzvodstva. – Technological audit and production reserves, Vol. 5/5 (25), Pp. 70-74. [in Ukrainian].

Kyrylenko, O. P. (Eds). (2015). Mistsevi finansy [Local finance]. Kyiv : UBS NBU [in Ukrainian].

Chuhunov, I. Y. (2016). Finansova polityka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [Financial policy of Ukraine in the conditions of globalization of economy]. Visnyk KNTEU.KNTEU Bulletin, Vol. 5, Pp. 5-18. [in Ukrainian].

Vinnytska, O. A. (2018). Otsinka stanu detsentralizatsii mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [Assessment of decentralization of local budgets of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy.Ukrainian economy, Vol. 7, Pp. 59-75. [in Ukrainian].

Barabash, T. H. (2015).Vplyv detsentralizatsii na mistsevi finansy ta zarubizhnyi dosvid orhanizatsii samovriaduvannia [Influence of decentralization on local finances and foreign experience of self-government organization]. Naukovi pratsi NDFI. Scientific works of NDFI, Vol. 4 (73), Pp. 27-41. [in Ukrainian].

Kozarezenko, A. V. (2016). Mistsevi biudzhety: mozhlyvosti rehuliuvannia rozvytku liudskoho potentsialu [Local budgets: possibilities for regulating human development]. Finansy Ukrainy.Finances of Ukraine, Vol. 4, Pp. 65-82. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-16

Як цитувати

Шелест, О. Л., & Касідей, О. Г. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(3(43), 105–121. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183662

Номер

Розділ

Статті