DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183665

УПРАВЛІНСЬКІ КОМАНДИ

S. Нorbachenko, V. Kharlamova

Анотація


Досліджуються особливості створення управлінських команд в Україні на сучасному етапі інформаційного суспільства для вирішення поставлених завдань. З розвитком технологій зростає і відповідальність у людей за їх роботу, отже, для спрощення і продуктивності роботи колективу почали у великих організаціях з'являтися групи людей, які розподіляють між собою обов’язки. Метод розв'язання проблем за допомогою "командного мислення" значно покращує роботу організації, такі показники, як: кількість ідей, креативний підхід до розв'язання проблем і згуртування колективу. Проаналізовано актуальні проблеми формування окремого напрямку в управлінні та запропоновано шляхи ефективного функціонування управлінських команд. У статті розглянуто сучасний досвід підходів до менеджменту команд.


Ключові слова


управлінські команди; менеджмент; управління персоналом; професійна активність фахівців; формування команд; управлінські інновації; морегосподарський комплекс командне мислення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Versta, Yu. O. (2006). Psykholohichni osoblyvosti protsesu pryiniattia komandnykh rishen [Psychological features of the team decision-making process.]. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia : Filosofski nauky. – Bulletin of Lviv University. Philosophy sciences, Issue 9, Pp. 280-287. [in Russian].

Gellert, M. & Novak, K. (2006). Vse o komandoobrazovanii. Rukovodstvo dlia trenerov [Everything about team building. Guide for trainers.]. Moskva : Izdatelstvo “Vershyna”. [in Russian].

Niustrom, D. V. & Devis, K. (2000). Organizatsionnoe povedenie [Organizational Behavior]. Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Piter-Yug. [in Russian].

Bazarov, T. Y. (2016). Upravlencheskie komandy i ikh formirovanie [Management teams and their formation.] Retrieved from: http://www.cpt21.ru/pub/teachers/ 17/2312031072203368.doc. [in Russian].

Zinkevich-Evstihneeva, T. D., Frolov D. F. & Grabenko, T. M. (2004). Teoriia i praktika komandoobrazovaniia. Sovremennaia tekhnologiia sozdaniia komand [The theory and practice of team-building. Modern technology of command creation]. Sankt-Peterburg : Rech. [in Russian].

Yakokka, L. (2002). Karera menedzhera [Manager's career]. Moskva : Izdatelstvo «Popurri». [in Russian].

Khytra, O. V. (2016). Synerhetychni aspekty stvorennia ta funktsionuvannia upravlinskoi komandy [Synergistic aspects of the management team creation and functioning]. Retrieved from: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5001/1/Khytra_visnyk_MGU_v18_2016.pdf [in Ukrainian].

Borshch, V. I. & Bevziuk, D. V. (2018). Upravlinska komanda: suchasni tekhnolohii formuvannia [Management team: modern technologies of team builing]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. – Market economy: modern management theory and practice. Retrieved from: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/135312/136385 [in Ukrainian].

Tuckman, Bruce W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, Vol. 63 (6), Рр. 384-399.

Kalynets, K. S. (2015). Sutnist ta osoblyvosti formuvannia upravlinskoi komandy [The essence and peculiarities of forming the management team]. Retrieved from: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d097.pdf [in Ukrainian].

Olenich, A. V. & Shatska, Z. Ya. (2012). Formuvannia i rozvytok proektnoi komandy v suchasnykh umovakh [Formation and development of the project team in modern conditions]. Aktualni problemy ekonomiky. – Current problems of economy, № 10, Pp. 136-142. [in Ukrainian].

Tompson, L. (2006). Sozdanie komandy [Team building]. Moskva Izdatelstvo : «Vershyna». [in Russian].

Martsinkovska, O. B. (2016). Suchasni pidkhody do upravlinnia komandamy v konteksti realizatsii proektu [Modern approaches to team management in the context of project implementation]. Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy. – Regional aspects of development of productive resources, Vol. 21, Pp. 102-108. [in Ukrainian].

Pomaz, O. M & Shulzhenko, I. V. (2016). Osoblyvosti stvorennia efektyvnoi upravlinskoi komandy v suchasnykh umovakh [Features of creation of effective management team]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia : Ekonomichni nauky. – Scientific herald Of Poltava university of economics and trade, 1, Pp. 23-28. [in Ukrainian].

Lyubchuk, O. K. (2013). Funktsionuvannia efektyvnoi upravlinskoi komandy yak formy vdoskonalennia vzaiemodii vlady z hromadskistiu [Functioning of an effective management team as a form of improvement of interaction between the authorities and the public]. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/14_2013/26.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Верста Ю. О. Психологічні особливості процесу прийняття командних рішень. Вісник Львів. ун-ту. Серія : Філософські науки. 2006. Вип. 9. С. 280-287.


 Геллерт М., Новак К. Все о командообразовании. Руководство для тренеров.  Москва : Издательство «Вершина», 2006. 352 с.


 Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение. Санкт-Петербург : Издательство Питер-Юг, 2000.  448 с.


 Базаров Т. Ю. Управленческие команды и их формирование. URL:  http://www.cpt21.ru/pub/teachers/ 17/2312031072203368.doc (дата звернення: 20.07.2019)


 Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Фролов Д. Ф., Грабенко Т. М. Теория и практика командообразования. Современная технология создания команд / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 304 с.


   Якокка Л. Карьера менеджера. Москва : Попурри, 2002.  416 c.


 Хитра О. В. Синергетичні аспекти створення та функціонування управлінської команди URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5001/1/Khytra_visnyk_MGU_v18_2016.pdf (дата звернення: 20.07.2019)


 Борщ В. І., Бевзюк Д. В. Управлінська команда: сучасні технології формування. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Том 17. Вип. 1 (38). URL: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/135312/136385 (дата звернення: 20.07.2019)


  Tuckman, Bruce W. Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin. Vol 63 (6) Jun. 1965, Рр. 384-399.


 Калинець К. С. Сутність та особливості формування управлінської команди. URL: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d097.pdf (дата звернення: 20.07.2019)


 Оленіч А. В., Шацька З. Я. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 10. С.136-142.


  Томпсон Л. Создание команды. Москва : Вершина, 2006.  544 с.

Марцінковська О. Б.  Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.  2016.  Вип. 21. С. 102-108.

Помаз О. М, Шульженко І. В. Особливості створення ефективної управлінської команди в сучасних умовах.  Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2016. № 1. С. 23-28.


Любчук О. К. Функціонування ефективної управлінської команди як форми вдосконалення взаємодії влади з громадськістю. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/14_2013/26.pdf (дата звернення: 29.06.2019)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998