СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. П. Радченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183680

Ключові слова:

інновація, інноваційна діяльність, науково-технічний прогрес, інноваційний потенціал, аграрний сектор

Анотація

Досліджуються особливості формування та розвитку інноваційної діяльності аграрного сектору національної економіки в умовах глобалізації. Розглянуті причини і наслідки зниження активності інноваційних процесів в умовах трансформації економіки. Показано зростання впливу різноманітних чинників на процес інноваційних перетворень в агропромисловому комплексі. Критично розглядається поширена в багатьох публікаціях теза про неможливість структурних перетворень та розвиток науково-технічного прогресу у аграрних підприємствах в умовах кризи. Зроблено висновок та обгрунтованно невідворотність запровадження інновацій у сільськогосподарських підприємств. Індикатором цього процесу є підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції в розрізі окремих виробників та їх груп.

Посилання

Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist [Law of Ukraine On Innovative Activities]. (2002) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine, № 36. [In Ukrainian].

Shubravska, O. V., Moldavan, L. V., Paskhaver B. Y. et al. (2014). Ahroprodovolchyi rozvytok Ukrainy v konteksti zabezpechennia prodovolchoi bezpeky krainy. [Agri-food development of Ukraine in the context of ensuring food security of the country]. Kyiv : DU “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia Ukrainy”. [In Ukrainian].

Prysiazhniuk, M. V., Zubets, M. V., Sabliuk, P. T., Mesel-Veseliak, V. Ya. et al. (2011). Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agricultural sector of Ukrainian economy (State and prospects for development)]. Kyiv : NNTs IAE. [In Ukrainian].

Artus, M. M. (2011). Derzhavna polityka ta finansovyi mekhanizm tsinoutvorennia na silskohospodarsku produktsiiu [State policy and financial mechanism of price formation]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [In Ukrainian].

Huhelev, A. V. (2008). Innovatsionnyi menedzhment [Innovative management]. Moskva : Dashkov i Ko. [In Russian].

Karasova, N. A. (2014). Hlobalizatsiini determinanty eksportooriientovanoho rozvytku ahrarnoho sektora Ukrainy [Globalization determinants of export-oriented development of the agrarian sector of Ukraine]. Mizhnarodna ekonomichna polityka. – The International Economic Policy, № 1 (20), Pp. 129-152. [In Ukrainian].

Mazniev, H. Ie. (2017). Upravlinnia of innovatsiinym rozvytkom ahrarnykh pidpryiemstv [Management of innovative development of agrarian enterprises]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky. – Actual problems of innovative economy, № 2, Pp. 25-31. [In Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (2019). Retrieved from : http://ukrstat.gov.ua. [In Ukrainian].

Sabliuk, P. T. (2016). Innovatsiina model rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy ta rol nauky v yii stanovlenni [Innovative model of development of agrarian sector of economy of Ukraine and role of science in its formation]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. Seriia : Ekonomika ta menedzhment. – Problem of innovative-investment development. Series: Economics and mabagement, № 9, Pp. 34-42. [In Ukrainian].

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku [Strategy of development of the sphere of innovative activity for the period till 2030]. (2019). Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80?lang=en. [In Ukrainian].

Shumpeter, Y. (1982). Teoriia ekonomicheskogo razvitiia. [The theory of economic development]. Moskva : Progress. [In Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-16

Як цитувати

Радченко, О. П. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(3(43), 183–199. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183680

Номер

Розділ

Статті