DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183693

АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

О. В. Жмай, Д. В. Стемблер, Г. О. Злобін

Анотація


В статті розглядається важливість аналітики, а саме кібернетики, в прийнятті рішень для будь-якої економічної організації. Доводиться, що без певного підґрунтя в області математики, інформатики та економіки неможливо створювати альтернативні варіанти управління економічними об’єктами. Важливість і своєчасність даної статті полягає в тому, що занадто багато організацій у сучасному світі, особливо в пострадянському просторі, страждають від неякісного управління, тому важливо показати вплив спільної роботи менеджерів та спеціалістів економічної кібернетики для позитивної діяльності підприємства, вчасного досягнення цілей та максимізації прибутку. Також в статті аналізується діяльність компаній, що досягли успіху завдяки впровадженню змін до системи управління і, таким чином, змогли зробити певні висновки щодо сучасних систем управління.


Ключові слова


менеджмент; кібернетика; аналітика; система управління; економіка; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Fatkhutdinov, R. A (2003). Innovatsionnyi menedzhment : uchebnik [Innovation Management: A Textbook]. Sankt-peterburg : Piter. [In Russian].

Kalandarishvily, A. H. Ystoryya vozniknoveniya y razvitiya kibernetiky [History of the emergence and development of cybernetics]. Retrieved from : lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01354:article. [In Russian].

Mikhno, M. K. & Radziyevsʹkyy O. I. (2009). Z istorii rozvytku ta zastosuvannia ekonomichnoi kibernetyky v Ukraini (druha polovyna XX st.) [From the history of development and application of economic cybernetics in Ukraine (second half of XX century)]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoyi dumky Ukrayiny (zbirka naukovykh prats) chastyna 2. – History of national economy and economic thought of Ukraine (collection of scientific works) part 2. Retrieved from http://www.info-library.com.ua/books-text-10900.html. [In Ukrainian].

Shehda, A. V. (2004). Menedzhment [Management]. Kyiv: «Znannya». [In Ukrainian].

Frumkin, K. Interviu s Hitachi Vantara «Zamenit li biznes-analitika top-menedzhera» [Interview with Hitachi Vantara “Will Business Intelligence Replace Top Manager”]. Retrieved from : https://www.if24.ru/zamenit-li-biznes-analitika-top-menedzhera/. [In Russian].

Shyyanб A. A. Ekonomichna kibernetyka: vstup do modelyuvannya sotsialʹnykh i ekonomichnykh system [Economic cybernetics: introduction to modeling of social and economic systems]. Retrieved from http://inrtzp.vntu.edu.ua/pmba/stf/mater/OMBES.pdf. [In Ukrainian].

Harvard Business Review Rossyy. Lyudy ne osoznayut masshtaba katastrofy [People are not aware of the scale of the disaster]. Retrieved from : ttps://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/nauka/776170. [In Russian].

Shcheblykina, I. O. (2015). Osnovy menedzhmentu: [navchalʹnyy posibnyk]. Melitopolʹ : VB «MMD». [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учебник. Изд. 4-ое. Санкт-Петербург. : Изд-во «Питер», 2003. 400 с.


Кибернетика. Фонд знаний «Ломоносов» : веб-сайт. URL:  http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01354:article (дата звернення: 09.09.2019).


Міхно М. К., Радзієвський О. І. З історії розвитку та застосування економічної кібернетики в Україні (друга половина ХХ ст.). Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 2. 2009. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-10900.html (дата звернення: 09.09.2019).


Шегда А. В. Менеджмент : навч. посіб. Київ: Вид-во «Знання», 2004. 687 с.


Заменит ли бизнес-аналитика топ-менеджера. «Инвест-Форсайт» : веб-сайт. URL: https://www.if24.ru/zamenit-li-biznes-analitika-top-menedzhera/ (дата звернення: 09.09.2019).


Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навчальний посібник: МОН України. Львів : «Магнолія 2006», 2007. 228 с.  URL: http://inrtzp.vntu.edu.ua/pmba/stf/mater/OMBES.pdf (дата звернення: 09.09.2019).


Люди не осознают масштаба катастрофы. Harvard Business Review России : веб-сайт. URL: https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/nauka/776170 (дата звернення: 09.09.2019).


Щебликіна І. О. Основи менеджменту: навч. посіб. Мелітополь : ВБ «ММД», 2015. 479 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998