DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183718

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ВИНОРОБНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

В. М. Стремядін

Анотація


У статті розглядається об’єктивна необхідність підвищення економічної ефективності територіальних виноробних комплексів і вирішуються задачі, що пов’язані з вибором конкурентоспроможної моделі економіки, яка дозволяє максимально використовувати наявний потенціал. Кластерні принципи організації, що успішно доказали свою результативність у всьому світі, можуть стати оптимальним рішенням поставленої проблеми. На основі проведеного аналізу, що успішна реалізація кластерних технологій можливо тільки завдяки сумісних зусиль бізнесу і держави. Механізм кластерних технологій для підвищення конкурентоспроможного потенціалу виноробства необхідно формувати як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні влади.

            Кластерні технології забезпечують підприємствам переваги над більш ізольованими конкурентами. Такі технології створюють доступ до більшої кількості постачальників і послуг підтримки, які адаптовані до вимог споживачів.

            Для територій кластери, як показано у статі, стали своєрідними центрами інноваційного розвитку, на базі яких здійснюється структуризація економічного простору і вирішуються соціально-економічні проблеми населення.


Ключові слова


виноробство; кластер; ефект; розвиток; комплекс; регіон; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Goretov, I. N. (2009). Klasternye tekhnologii v upravlenii APK [Cluster technologies in the management of agriculture]. Vestnik Chuvashskogo universiteta. – Chuvash University Bulletin, 1, Pp. 388-392. [In Russian].

Zakharchenko, V. I. & Osipov, V. N. (2010). Klasternaia forma territorialno-proizvodstvennoi organyzatsii: monohr. [Cluster form of territorial production organization: monogr.]. Odesa: Favorit. [In Russian].

Zakharchenko, V. I. & Stremiadin, V. M. (2016). Proektuvannia integratsiinykh biznes-struktur u suchasnomu promyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy: monohr. [Designing integration business structures in modern industrial production of Ukraine: monogr.]. Odesa: Nauka i tekhnika. [In Ukrainian].

Voinarenko, M. P. (Ed.). (2014). Klastery v ekonomitsi Ukrainy: monohrafiia [Clusters in the economy of Ukraine: monograph]. Khmelnytskyi: KhNU, FOP Melnyk A.A. [In Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. (Ed.). (2017). Klasteryzatsiia transkordonnoho spivrobitnytstva u konteksti yevrointehratsii Ukrainy: monohr. [Clusterization of cross-border cooperation in the context of Ukraine's European integration: monogr.]. Odesa: Bakhva. [In Ukrainian].

Krisanov, D. & Udova, L. (2009). Klasterizatsiia ekonomicheskoi deiatelnosti i obsluzhyvanie kak instrument ustoichivogo razvitiia selskikh territorii [Clustering of economic activity and service as a tool for sustainable development of rural territories]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, 10, Pp. 69-74. [In Russian].

Osipov, V. M. & Osipova, L. A. (2015). Vynohradarstvo ta vynorobstvo Ukrainy. Suchasnyi stan, problemy, tendentsii rozvytku [Viticulture and winemaking in Ukraine. Current status, problems, development trends]. Ekonomist. – Economist, 5, Pp. 25-31. [In Ukrainian].

Oskolskyi, V. V. (2014). Klasterizatsiia – vesomyi faktor povysheniia konkurentosposobnosti ekonomiki Ukrainy [Clustering is a significant factor in improving the competitiveness of Ukraine's economy]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, 11, Pp. 4-16. [In Russian].

Sokolenko, S. I. (2004). Klastery v hlobalnii ekonomitsi [Clusters in the global economy]. Kyiv: Lohos. [In Russian].

Chuzhikov, V. I. & Lukianenko, O. D. (2013). Klasternaia politika Evropeiskogo soiuza [Cluster policy of the European Union]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, 2, Pp. 81-91. [In Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горетов И.Н. Кластерные технологии в управлении АПК. Вестник Чувашского университета. 2009. № 1. С. 388-392.


Захарченко В.И., Осипов В.Н. Кластерная форма территориально-производственной организации: моногр. Одеса: Фаворит, 2010. Ч. 1. 122с., Ч. 2. 236с.


Захарченко В.І., Стремядін В.М. Проектування інтеграційних бізнес-структур у сучасному промисловому виробництві України: моногр. Одеса: Наука і техніка, 2016. 152с.


Кластери в економіці України: монографія. За ред. М.П. Войнаренка. Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. 1085с.


Кластеризація транскордонного співробітництва у контексті євроінтеграції України: моногр. / За ред. В.І. Захарченко. Одеса: Бахва, 2017. 100с.


Крисанов Д., Удова Л. Кластеризация экономической деятельности и обслуживание как инструмент устойчивого развития сельских территорий. Экономика Украины. 2009. №10. С. 69-74.


Осипов В.М., Осипова Л.А. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. Економіст. 2015. № 5. С. 25-31.


Оскольский В.В. Кластеризация – весомый фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины. Экономика Украины. 2014. №11. С. 4-16.


Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. Київ: Логос, 2004. 848с.


Чужиков В.И., Лукьяненко О.Д. Кластерная политика Европейского союза. Экономика Украины. 2013. №2. С. 81-91.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998