DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).184435

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. О. Шеремет

Анотація


У статті досліджуються теоретико-методологічні підходи до предметної спрямованості стратегічного процесу у харчовій промисловості. Обґрунтовано, що системною метою суб’єктів харчової промисловості, які функціонують у відповідних умовах конкуренції є придушення флуктуаційних явищ, тобто протидія загрозам і викликам з боку зовнішнього і внутрішнього макроекономічного середовища, посилення стійкості внутрішньогалузевої соціально-економічної системи. Встановлено, що предметом економічної стратегії у харчовій промисловості повинна бути економічна безпека її суб’єктів господарювання. Зниження або усунення суб’єктів господарювання від участі в багатьох сферах внутрішньогалузевої життєдіяльності формує колосальні економічні ризики (загрози) на найближчу та віддалену перспективу розвитку харчової промисловості. З метою забезпечення соціально-економічного розвитку у харчовій промисловості повинна бути розроблена та введена в дію внутрішньогалузева соціально-економічна  політика, яка забезпечить зростання основних індикаторів  у національному макроекономічному середовищі. Визначені основні сфери стратегічно-орієнтовної економічної безпеки національної економіки та її сегментних складових. Автором запропоновано для забезпечення стратегічного планування в системі економічної безпеки пропонується використовувати класифікаційні ознаки резервів потенційної можливості національного макроекономічного середовища. Сформовано систему інформаційного забезпечення стратегічного дослідження  у макроекономічному середовищі.


Ключові слова


: стратегічні процеси; економічна безпека; харчова промисловість; макроекономічне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Shynkaruk, V. I. (Ed.) (1986). Filosofskyi slovnyk [Philosophical Dictionary]. Kyiv : Holov. Red. URE [in Ukrainian].

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical principles of research of the system of management of results of activity of industrial enterprise: monograph]. Kherson : Vydavnytstvo : Hrin D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. 2. вид., перероб. і доп. Київ : Голов. Ред. УРЕ, 1986


Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д. С., 2016. 500 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998