DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).184455

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ КОМУНІКАЦІЙ В КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЯХ

А. А. Андрейченко, І. В. Кожушко

Анотація


В статті розглядаються питання необхідності правильно побудованої та ефективної комунікації в крюїнгових компаніях. Здійснено структурування основних видів комунікацій та інформації, визначено проблеми комунікації. Розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності комунікації та впровадження і подальшого розвитку нових комунікацій.


Ключові слова


комунікація; ефективність; інновація; інформація; крюїнг; управлінська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, V. O. (2003). [Innovatsiinyi menedzhment: Navchalnyi posibnyk]. Innovation management: Manual]. Kyiv: TSUL, Feniks. [in Ukrainian].

Zernetska, O. V. (1999). Hlobalnyi rozvytok system masovoi komunikatsii i mizhnarodni vidnosyny [Global development of systems of mass communication and international reporting] . Kyiv: Osvita. [in Ukrainian].

Pasiuk, E. D. (2008). Mekhanizm povysheniia effektivnosti uslug kriuyngovymi kompaniiami na morskom rynke truda [Mechanism of effective efficiency of services by hooking companies to the marine market. Extended abstract of candidate’s thesis. Sankt-Petersburg. [in Russian].

Pasiuk, E. D. (2011). Metodika otsenki kachestva uslug kriuingovymi kompaniiami [Methodology for evaluating the quality of services of crewing companies]. Zhurnal universiteta vodnykh kommunikatsii. – Journal of the University of Water Utilities. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-kachestva-uslug-predostavlyaemyh-kryuingovymi-kompaniyami/viewer [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В. О.Василенко. Київ : ЦУЛ, Фенікс, 2003. 440 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. Київ : Освіта, 1999. 351 с.

Пасюк Е. Д. Механизм повышения эффективности услуг крюинговыми компаниями на морском рынке труда : автореф. дис.  канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2008. 18 с.

Пасюк Е. Д. Методика оценки качества услуг крюинговыми компаніями. Журнал университета водных коммуникаций. Новоросийськ: ФГТУ ВПО «МГА им. адм. Ф. Ф. Ушакова». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-kachestva-uslug-predostavlyaemyh-kryuingovymi-kompaniyami/viewer (дата обращения 18.10.2019).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998