DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).184694

ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

О. Ю. Головченко

Анотація


У статті досліджуються пріоритетні аспекти державного інституційного регулювання відкритої економіки у сучасних трансформаційних умовах. Обґрунтовано, що еволюція макроекономічної теорії повинна здійснюватися не з позиції виникнення та розвитку різних теоретичних напрямків, а з точки зору окремого дослідження теоретичного підґрунтя і комплексу визначеного кола  питань, які зачіпають безпосередньо інституційне регулювання національного макроекономічного середовища. Доведено, що сучасні національні держави стають локальними одиницями влади у міжнародній глобальній системі, у якій визначальну роль відіграють грошово-кредитні ринки та транснаціональні підприємницькі структури. Визначені основні пріоритети глобальних транснаціональних суб’єктів господарювання. З’ясовано, що регулювання процесів у макроекономічному середовищі в умовах перманентної турбулентності та під впливом значних ризиків актуалізувало завдання всебічного дослідження надскладних, турбулентних, мультилатеральних і багаторівневих взаємозалежностей процесів глобалізації та державного інституційного регулювання. Доведено, що у сучасних  реаліях розвитку національного макроекономічного середовища пріоритет повинен бути відданий інструментам грошово-кредитного спрямування в системі державного інституційного регулювання відкритої економіки. Виокремленні пріоритетні цілі сучасної грошово-кредитної політики у національному макроекономічному середовищі.


Ключові слова


державне інституційне регулювання; грошово-кредитна політика; глобалізація; макроекономічне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Hryhoriev, H. S. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii: monohr. [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the conditions of globalization: monogr.]. Kherson : Oldi-plius. [in Ukrainian].

Ohmae, К. (1995). The End of Nation- State. Free Press. Pp. 5-20.

Ohmae, K. (1995). Putting Global Logic First. HBR. Pp. 119

Chari, V. V. & Kehoe, P. (2006). Modern Macroeconomics in Practice: How Theory Is Shaping Policy. Journal of Economic Perspectives, V. 20, 4, Fall.

Mankiw, N. G. (2006).The Macroeconomist as Scientist and Engineer. Journal of Economic Perspectives, V. 20, 4, Fall.

Starostenko, H. H. & Bulhakov Yu. V. (2006). Biudzhetna systema: navch. posibnyk [Budget system: manual]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Mandell, R. (2000). Evoliutsiia mezhdunarodnoi valiutnoi sistemy [Evolution of international monetary system]. Problemy teorii i praktiki upravleniia. – Problems of theory and practice of management, 1, Pp. 44-49 ; 2, Pp. 17-23. [in Russian].

Mandell, R. A. (2001). Dinamika adaptatsii mirovogo valiutnogo rynka pri fiksirovannom i plavaiushchem obmennykh kursakh. Etot izmenchivyi obmennyi kurs [The dynamics of adaptation of the world currency market at fixed and floating exchange rates. This volatile exchange rate]. Moskva : Delo. [in Russian].

Mundell, Robert A. (1991). De la surévaluation du dollar canadien. L'Actualité Economique, Société Canadienne de Science Economique, Vol. 67 (1), Рp. 5-36.

MVF zrobyv kytaiskyi yuan chastynoiu mizhnarodnoho valiutnoho koshyka [The IMF has made the Chinese yuan part of the international currency basket]. Retrived from : https://zaxid.net/mvf_zrobiv_kitayskiy_yuan_chastinoyu_ mizhnarodnogo_ valyutnogo_koshika_zdr_n1405355 [in Ukrainian].

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical principles of research of the system of management of results of activity of industrial enterprise: monograph]. Kherson : Vydavnytstvo : Hrin D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Григор'єв Г. С. Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: моногр. Херсон : Олді-плюс, 2017. 380 с.


Ohmae К. The End of Nation- State. Free Press. 1995. P.5,20.


Ohmae K. Putting Global Logic First. HBR. 1995. P. 119


Chari V. V. and Kehoe P. Modern Macroeconomics in Practice: How Theory Is Shaping Policy. Journal of Economic Perspectives. 2006. V. 20. № 4. Fall.


Mankiw N. G. The Macroeconomist as Scientist and Engineer Journal of Economic Perspectives. 2006. V. 20. № 4. Fall.


Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система: навч. посібник.  Київ : Центрнавчальної літератури, 2006. 240 с.


Манделл Р. Эволюция международной валютной системы.  Проблемы теории и практики управления. 2000. № 1. С. 44-49 ; № 2. С. 17-23.


Манделл Р. А. Динамика адаптации мирового валютного рынка при фиксированном и плавающем обменных курсах. Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. ; пер. с англ. Москва : Дело, 2001. С. 117-54.


Mundell Robert A. De la surévaluation du dollar canadienL'Actualité Economique, Société Canadienne de Science Economique. 1991. Vol. 67(1). Рp. 5-36.


МВФ зробив китайський юань частиною міжнародного валютного кошика. URL :     https://zaxid.net/mvf_zrobiv_kitayskiy_yuan_chastinoyu_ mizhnarodnogo_ valyutnogo_koshika_zdr_n1405355 (дата звернення 15.15.2019).


Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д. С., 2016. 500 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998