DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.1(44).198368

БРАУЗЕРНА КОМП’ЮТЕРНА ДІЛОВА ГРА ЯК ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ

В. П. Дюков

Анотація


У статті розглядається проблема підвищення якості підготовки студентів спеціальності «менеджмент» за допомогою новітнього типу комп’ютерних ділових ігор – браузерної гри «Практичний маркетинг».

Узагальнено досвід використання цієї гри в навчальному процесі. Розглянуто дидактичні особливості гри як інтерактивного навчального середовища, що моделює економічну реальність. Проведено аналіз ігрового процесу і алгоритму вироблення ефективної ігрової стратегії. Розроблено ігрову відомість для учасників гри.

Підготовлені  рекомендації викладачам щодо використання гри в різних дисциплінах для підвищення ефективності підготовки студентів спеціальності «Менеджмент» та виробленню в них уміння стратегічно мислити.


Ключові слова


браузерні комп’ютерні ділові ігри; учбовий процес; викладання маркетингу; розвиток навичок та вмінь; стратегічне мислення; прийняття рішень; активні методи навчання; менеджмент; інтерактивне середовище навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Crawford, C. (1984). The Art Of Computer Game Design. N.Y.: McGraw-Hill/Glencoe.Clark, А. (2005). Learning by doing : the essential guide to simulations, computer games, and pedagogy in e-learning and other educational experiences. San Francisco: Pfeiffer.Clark, А. (2004). Simulations and the future of learning: an innovative (and perhaps revolutionary) approach to e-learning. San Francisco: Pfeiffer.Clark, А. (2009). Learning online with games, simulations, and virtual worlds: strategies for online instruction. San Francisco: Jossey-Bass.Diukov V.P. (2011) Opyt ispolzovaniya kompyuternykh delovykh igr v prepodavanii marketinga [Experience in using computer business games in marketing teaching]. Visnik Khmelnitskogo natsionalnogo universitetu. Ekonomichni nauki. Herald of Khmelnitskiy national university. Economic sciences. № 6, Vol. 4 (181), Pp. 194-197. [in Russian]. Sait kompanii McGraw-Hill Education [Web-site of company McGraw-Hill Education]. Retrieved from https://www.mhpractice.com/ [in Ukrainian].Sait KDI “Praktychnyi marketunh” [Web-site of computer business game “Practice Marketing” Retrieved from http://www.mhpractice.com/products/Practice_Marketing [in Ukrainian]. Sait demo-versii vKDI “Praktychnyi marketunh” [Web-site of computer business game “Practice Marketing” (demo-version)]. Retrieved from https://marketing.muzzylane.com/demo/web/A1 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Crawford, C. The Art Of Computer Game Design. N.Y.: McGraw-Hill/Glencoe, 1984. 96 р. Clark А. Learning by doing : the essential guide to simulations, computer games, and pedagogy in e-learning and other educational experiences. 2005. San Francisco: Pfeiffer. 356 р.Clark А. Simulations and the future of learning: an innovative (and perhaps revolutionary) approach to e-learning. 2004. San Francisco: Pfeiffer. 282 р.Clark А. Learning online with games, simulations, and virtual worlds:  strategies for online instruction. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. 134 с.Дюков В. П. Опыт использования компьютерных деловых игр в преподавании маркетинга. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 6. Т. 4 (181). С. 194-197.Сайт компанії McGraw-Hill Education. URL: https://www.mhpractice.com/ (дата звернення: 12.12.2019)Сайт КДИ «Практичний маркетинг» URL: http://www.mhpractice.com/products/Practice_Marketing (дата звернення: 12.12.2019)Сайт демо-версії КДИ «Практичний маркетинг» URL: https://marketing.muzzylane.com/demo/web/A1 (дата звернення: 12.12.2019)
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998