Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 19, № 1(44) (2020)

Зміст

Статті

СИНГУЛЯРНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Е. А. Кузнєцов, З. В. Кузнєцова 9-33
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова 34-47
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ PDF
В. І. Захарченко, М. М. Меркулов 48-64
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІКТ З ІНШИМИ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ’ЄКТАМИ PDF
O. A. Князєва, M. A. Дем'янчук 65-87
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
C. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, М. А. Заєць 88-101
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРА PDF
O. B. Балахонова 102-121
МЕТОДИЧНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Т. В. Деркач 122-139
РИНОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
В. І. Борщ 140-159
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Ю. Л. Грінченко 160-188
КОНЦЕПТУАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ГНУЧКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
А. Г. Іващенко 189-203
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. В. Лаптєва 204-222
КОНКУРЕНТНА СТРУКТУРА РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ: ЧИ НЕМИНУЧА ОЛІГОПОЛІЯ? PDF
Н. В. Орлова, А. О. Костюк 223-240
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ PDF
О. В. Рудінська, Т. І. Сорокова 241-254
БРАУЗЕРНА КОМП’ЮТЕРНА ДІЛОВА ГРА ЯК ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
В. П. Дюков 255-269
ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У ПРОГНОЗУВАННІ ПОЯВИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Д. О. Мельниченко 270-281
ДОСЛІДНИЦЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ: КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
О. П. Павлович 282-294
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ PDF
О. І. Полотнянко 295-308