DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.1(44).198369

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У ПРОГНОЗУВАННІ ПОЯВИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Д. О. Мельниченко

Анотація


У статі розглянуто питання управління технологічними розривами на промислових підприємствах з урахуванням взаємозв’язків впровадження нових технологій та випуском кінцевих інноваційних продуктів. Обґрунтовано роль інноваційного маркетингу як інструмента прогнозування появи нових можливостей технологічного розвитку. При цьому технологія розглядається як елемент організаційної культури. Приділено увагу такому важливому поняттю як технологічний розрив. Визначена необхідність нових технологічних розробок, оцінки ефективного варіанту запуску новітньої технології для ново продукції або послуги.


Ключові слова


технологія; процес; зміни; розрив; інновація; управління; маркетинг; результат; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakharchenko, V., Merkulov, N. & Ishryaeva, L. (2011). Innovatsionnoe razvitie v Ukraine^ nauka, technologiia, praktika: monografiia [Innovative development in Ukraine: science, technology, practice: monograph]. Odessa: Favoryt. [in Russian].

Chukhrai, N. (2011). Marketynh innovatsii: pidruchnyk. [Marketing Innovation: a Textbook]. Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhnyky. [in Ukrainian].

Fedulova, L. (2015). Tekhnolohichna polityka: hlobalnyi kontynent ta ukrainska praktyka : monohrafiia [Technology Policy: Global Continent and Ukrainian Practice: Monograph]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Alukhanian, A. & Ovcharenko, G. (2003). Upravlenie innovatsiiami: uchebn. Posobie [Management of innovation: manual]. Rostov na Donu. [in Russian].

Alukhanian, A. & Ovcharenko, G. (2009). Upravlenie technologicheskimi razryvami pri perekhode na novuiu tekhnologiiu [Management of technological breaks in the transition to new technology]. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta “RINKH”. –Bulletin of the Rostov State Economic University "RINH", 1, 62-68. [in Russian].

Ovcharenko, G. (2004). Rynochnaia model upravleniia innovatsiiami. [Market model of innovation management]. Rostov na Donu. [in Russian].

Hryzovska, L. O. & Romanova, A. V. (2018). Marketynh innovatsii yak instrument uspishnoho biznesu [Marketing innovation as a tool for successful business]. Ekonomika i suspilstvo. –Economy and Society, 16, 301-307. [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. & Bilovodska, O. A. (2010). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva: monohrafyia. [Industrial Innovation Management: A Monograph]. Sumy : Universytetska knyha. [in Ukrainian].

Merkulov, M. M. (2008). Naukovo-tekhnolohichnyi rozvytok i upravlinnia innovatsiiamy: monohrafiia. [Scientific and technological development and innovation management: monograph]. Odesa : Feniks. [in Ukrainian].

Fedulova, L. I., Filippova, S. V. & Zabarna, E. M. (2016). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva: pidruchnyk [Innovative enterprise development: a textbook]. Odesa: ONPU. [in Ukrainian].

Chukhrai, N. & Patera, R. (2006). Tovarna innovatsiina polityka: upravlinnia innovatsiiamy na pidpryiemstvi: pidruchnyk [Commodity Innovation Policy: Managing Innovation in the Enterprise: A Textbook]. Kyiv: KONDR. [in Ukrainian].

Ford, G. (1993). Moia zhyzn, moi dostizheniia [My life, my achievements]. Kiev: Grailyk. [in Russian].

Uelch, D. Dzhek. (2006). Moi gody v GE [My years in GE]. Moskva: Mann, Ivanov i Feber. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Захарченко В. И., Меркулов Н. Н., Ишряева Л. В. Инновационное развитие в Украине: наука, технология, практика: монография. Одесса : Фаворит, 2011. 598 с.

Чухрай Н. Маркетинг інновацій: підручник. Львів : Вид-во Львівської політехники, 2011. 256 с.

Федулова Л. І. Технологічна політика: глобальний континент та українська практика : монографія. Київ: КНТЕУ, 2015. 844 с.

Алуханян А.А., Овчаренко Г. В. Управление инновациями: уч. пособие. Ростов на Дону, 2003. 295 с.

Алуханян А. А., Овчаренко Г. В. Управление технологическими разрывами при переходе на новую технологию. Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ». 2009. №1. С. 62-68.

Овчаренко Г. В. Рыночная модель управления инновациями. Ростов на Дону : Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. 155 с.

Гризовська Л. О., Романова А. В. Маркетинг інновацій як інструмент успішного бізнесу. Економіка і суспільство. 2018. №16. С. 301-307.

Ілляшенко С. М., Біловодська О. А. Управління інноваційним розвитком промислового підприємства: монография. Суми : Університетська книга, 2010. 281 с.

Меркулов М. М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями: монографія. Одеса : Фенікс, 2008. 344 с.

Федулова Л. І., Філіппова С. В., Забарна Е. М. Інноваційний розвиток підприємства: підручник. Одеса : ОНПУ, 2016. 700 с.

Чухрай Н., Патера Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підручник. Київ : КОНДР, 2006. 398 с.

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения ; Пер. с. англ. Киев : Грайлык, 1993. 204 с.

Уэлч Д. Джек. Мои годы в GE ; Пер. с англ. Москва : Манн, Иванов и Фебер, 2006. 528 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998