DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.1(44).198374

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

О. І. Полотнянко

Анотація


В даній статті проведено аналіз макроекономічних процесів, які впливають на конкурентоспроможність професійної системи менеджменту. Доводиться, що макроекономічна динаміка, яка проявляються в результаті розвитку процесів корпоратизації економіки та подальшої інтелектуалізації управлінської діяльності, впливає на характер управлінської діяльності. Звертається увага на необхідність враховувати розвиток макроекономічних процесів при підготовці управлінських кадрів. Звертається увага, що серед таких процесів визначаються механізм корпоративного контролю за акціонерним капіталом і механізм корпоративного самофінансування. Приводиться характеристика процесу зростання інтелектуальності управлінської праці та сучасного форматування процесу капіталізації інтелектуальних людських ресурсів, що приводить до появи  інтелектуального і управлінського капіталів, які стають основними факторами конкурентоспроможності організації у сучасному ринковому середовищі. Звертається особлива увага на те, що процеси капіталізації інтелектуальних людських ресурсів стають головними процесами управлінської діяльності, а їх якість (ефективність і результативність) створюють ринкову конкурентоспроможність організації в цілому. Доводиться необхідність розширення спектру управлінської діяльності до макрорівня з визначенням базових факторів конкурентоспроможності професійної системи менеджменту та організації в цілому. Визначаються параметри конкурентоспроможності корпоративного менеджменту та його вплив на розвиток процесу професіоналізації менеджменту. Звертається увага на необхідність формування інтегрального мислення і системи відповідальності управлінських кадрів за прийняті рішення.


Ключові слова


конкурентоспроможність менеджменту; макроекономічні процеси; професійна система менеджменту; холдингова організація менеджменту; механізм корпоративного контролю; механізм корпоративного самофінансування; капіталізація інтелектуальних людських ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Blumart, T. (2019). Chetvertaia promyshlennaia revolutsia i biznes : Kak konkurirovat i razvivatsia v epokhy singuliarnosti [The fourth industrial revolution and business : How to compete and development in age of singularity]. [in Russian].

Druker, P. (2014). Effektivnyi rukovoditel [The effective leader]. [ in Russian ].

Goulman, D., Boyatsis , R. & Makki, E. (2019). Emotsiinyi intelekt lidera [Emotianal intellegence of leader]. [in Ukrainian].

Kammings, S. (2010). Rekonstruktsia strategii [Reconstruction of strategy]. [in Russian].

Kuznietsov, E. A. (2017). Metodolohiia profesionalizatsii upravlinskoii diialnosti v Ukraini [The methodology of professionalization management activity in Ukraine]. Kherson : OLDI PLUS. [in Ukrainian].

Kuznietsov, E. A. (2018). Kontseptsiia intehralnoi yakosti profesiinoi systemy menedzhmentu [Concept of integral quality of professional management system]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova. Seriia «Ekonomika». – Bulletin of ONU Mechnikov. Economy Series, 23, Vol. 7 (72), pp. 126-130. [in Ukrainian].

Kuznetsov, E. A. ( 2014). Sovremennaia interpretatsia upravlencheskich vzglyadov N. A . Vitke [Modern interpretation of management views of N. A. Vitke ]. Aktualni problemy ekonomiki i menedzmentu : teoriya, innovatsii ta suchasna praktyka. - Topical problems of economics and management : theory, innovation and modern practice, Pp. 7 -28. [in Russian].

Kuznietsov, E. A. (2016). Sotsialno-ekonomichna rol innovatsiinogo rozvytku upravlinskogo kapitalu [The socioeconomic role of innovative management capital development]. Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty. – Innovative economics : theoretical and practical aspects, № 1, Pp. 118- 147. [ in Ukrainian].

Makafi, E. (2019). Mashyna, platform, tolpa. Nashe tsifrovoe budushee [The car, platform, crowd. Our digital future]. [in Russian].

Malik, F. (2008). Upravliat, rabotat, zhyt [Manage, work, live]. Moskva : Izdatelstvo «Dobraia kniga». [in Russian].

Mintzberg, G. (2008). Trebuiutsia upravlentsy, a ne vypuskniki MBA. Zhestkii vzgliad na miagkuiu praktitu upravlennia i sistemu podgotovki menedzherov. [Managers are required, not MBA graduates. Conservative view on the soft management practice and managers education]. Moskva. [in Russian].

Skinner, K. (2019). Chelovek tsifrovoi. Chetvertaia revoliutsiia v istorii chelovechestva, kotoraiia zatronet kazhdogo [Digital human. The fourth revolution in the human history, which will affect each of you]. Moskva : Mann, Ivanov i Ferber. [in Russian].

Florida, R. (2016). Kreativnyi klass. Liudi, kotorye sozdaiut budushchee [Creative class. People, who create future]. [in Russian].

Khemel, G. (2013). Budushee menedzmenta [The future of management]. [in Russian].

Shvab, K. (2018). Chetvertaia promyshlennaia revolutsiia [The fourth industrial revolution]. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блуммарт Т. Четвертая промышленная революция и бизнес: Как конкурировать и развиваться в эпоху сингулярности / Тью Блуммарт, Стефан ван ден Брук при участии Эрика Колтофа ; Пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 204 с.

 Питер Д. Ф. Эффективный руководитель ; пер. с англ. 4-е изд. Москва : Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2014. 240 с.

Гоулман Д., Бояціс Р., Маккі Е. Емоційний внтелект лідера ; пер. з англ. Київ : Наш формат, 2019. 288 с.

Каммингс С. Реконструкция стратегии ; Пер. с англ. Харьков : Изд-во Гуманитарный центр, 2010. 560 с.

Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Монографія. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 382 с.

Кузнєцов Е. А. Концепція інтегральної якості професійної системи менеджменту. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Серія «економіка», 2018. Т. 23. Вип. 7 (72). С. 126-130.

Кузнецов Э. А. Современная интерпретация управленческих взглядов Н. А. Витке. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика. Монографія, книга третя / [ за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А.]. Херсон: Грінь Д.С., 2014. С. 7-28.

Кузнєцов Е .А. Соціально-економічна роль інноваційного розвитку управлінського капіталу. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Вип. 1 / за ред. д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. Херсон: Грінь Д.С., 2016. С. 118-147.

Макафи Э., Бриньолфсон Э. Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будуще ; пер. с англ. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. 320 с.

Малик Ф. Управлять, работать, жить: пер. с нем. Москва : Издательство «Добрая книга», 2008. 472 с.

Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Жесткий взгляд на мягкую практику управления и систему подготовки менеджеров ; Пер. с англ. – Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 544 с.

Скинер К. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого ; пер. с англ. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. 304 с.

 Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будущее; пер. с англ. Москва : Манн, Иванов и Фарбер, 2016. 384 с.

Хэмел Г. Будущее менеджмента. Москва : Издательство «BestBusinessBooks», 2013. 276 с.

Шваб К. Четвертая промышденная революция ; пер. с англ. Москва : Издательство «Э», 2018. – 208 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998