DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201423

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗВІДХОДНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

А. В. Андрейченко

Анотація


В статті здійснено аналіз рівня конкурентоспроможності безвідходного агровиробництва в України з виокремленням економіко-соціо-екологічних переваг. Виявлені можливості та загрози щодо розвитку безвідходного агровиробництва. Економіко-соціо-екологічні переваги безвідходного агровиробництва підтверджують необхідність його інтенсивного впровадження у практику господарювання, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів господарювання безвідходного агровиробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках.


Ключові слова


відходи; безвідходне агропромислове виробництво; інновації; інноваційний розвиток; конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Tcygankov, A. P. & Senin, V. N. (1988). Tsiklicheskie protcessy v khimicheskoi tekhnologii. Osnovy bezotkhodnykh proizvodstv [Cyclic processes in chemical technology. Basics of non-waste production]. Moskva : Khimiia [in Russian].

Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy na period do 2020 roku. Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.2003 № 806 [Strategy for development of the agrarian sector of the economy of Ukraine for the period up to 2020. Approved by the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 17.10.2003 № 806]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013- %D1 %80 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Цыганков А. П., Сенин В. Н. Циклические процессы в химической технологии. Основы безотходных производств. Москва : Химия, 1988. 319 с.

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2003 р. № 806. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013- %D1 %80.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998