DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201425

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, О. М. Євдокімова

Анотація


У економічній теорії та спеціальній літературі зустрічаються випадки ототожнення поняття «реструктуризація» з поняттями «реорганізації» або «реінжинірингу», вказується що всі радикальне перепроектування регіонального господарського комплексу та його найважливіших процесів виступає як його реінжиніринг. Однак це далеко не так, необхідно вказати, що реорганізація підприємства і його реінжиніринг виступають лише як окремі напрями реструктуризації.

Під реструктуризацією розуміється процес зміни структури регіонального господарського комплекс, націлений на під­вищення його економічної ефективності через вжиття ком­плексу внутрішніх заходів, націлених на посилення конкурентоспроможності, економічної стійкості, результативності процесу виробництва та його пристосування до змін світового та внутрішнього ринку,  також для адаптації системи управління бізнесом до ринкових умов, що постійно змінюються. В цьому трактуванні поняття реструктуризації від­значена її головна характеристика, а саме – зміна структури регіонального господарського комплексу та підвищення його конкурентоспроможності.


Ключові слова


реструктуризація; регіональна політика; науково-технічний прогрес

Повний текст:

PDF

Посилання


Slava, S. S. (2018). Rozvytok innovatsiinykh kontseptsii v Ukraini [Development of innovative concepts in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine. № 8. Pp. 50-56.

Orlov, O. O. (2018). Innovatsii u planuvanni na osnovi kontseptsii marzhynalnoho pidkhodu [Planning innovations based on the concept of margin approach]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine. № 5. Pp. 23-28.

Umantsiv, Yu. M. & Miniailo, O. I. (2018). Ekonomichna polityka derzhavy za umov hlobalnykh transformatsii [Economic policy of the state in the conditions of global transformations]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine. № 9. Pp. 37-45.

Riepina, I. M. (2018). Transformatsiinmi analiz ta prohnoz rozvytku innovatsiinoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Transformation analysis and forecast of innovative entrepreneurship development in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine. № 11. Pp. 19-25.

Tarasevych, V. M. & Zavhorodnia, O. O. (2018). Innovatsiino-informatsiina ekonomika: postindustrialnist, heneratsiinist+ vidkrytist [Innovation-information economy: post-industrialism, generationality + openness]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine. № 3. Pp. 36-43.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Слава С. С. Розвиток інноваційних концепцій в Україні. Економіка України. 2018. № 8. С. 50-56.

Орлов О. О. Інновації у плануванні на основі концепції маржинального підходу. Економіка України. 2018. № 5. С. 23-28.

Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. № 9. С. 37-45.

Рєпіна І. М. Трансформаційнмй аналіз та прогноз розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Економіка України. 2018. №11. С. 19-25.

Тарасевич В. М., Завгородня О. О. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність+ відкритість. Економіка України. 2018. № 3. С. 36-43.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998