DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201427

СТВОРЕННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНОЇ БАЗИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

М. М. Меркулов

Анотація


Запропоновано методичний підхід, який дозволяє створювати науково обґрунтовану базу для розробки ефективного організаційно-технологічного забезпечення реформування промислового виробництва. Використання інструменту подоби рішень дає можливість в цілому скоротити витрати на їх прийняття і реалізацію, а завдяки формальному характеру оцінок подоби – автоматизувати окремі процедури формування рішень.

Визначені сучасні риси вітчизняного машинобудування: значне зменшення обсягів виробництва, зниження якості технологічної та вікової структури основних виробничих фондів, неповна зайнятість робітників, незадовільний фінансово-економічний стан більшості підприємств, структурна надлишковість, наявність незадіяних потужностей.

Методологічно структурне реформування промисловості необхідно проводити у наступних напрямках: зміна структури номенклатури продукції, зміна структури виробничих потужностей, зміна організаційної та управлінської структури промисловості, зміна структури власності. Такі складні техніко-економічні об’єкти як промислові підприємства характеризуються за наступними напрямками: номенклатура продукції що випускається, потенціал як сукупність його ресурсів, організація, відношення власності.

Розроблено апарат і систему визначення оцінок подоби, які можуть практично використані. На основі цього апарату запропоновано експрес-метод оцінки можливості виготовлення промислових виробів запланованої номенклатури. Такий метод дозволяє: на основі порівняльного аналізу технологічних процесів виготовлення деталей формувати їх технологічно подібні групи для раціональної послідовності їх запуска у виробництво; шляхом порівняння технологічних процесів виготовлення деталей виділяти такий їх список, який цілковито можливо обробляти у конкретній виробничій системі; виключати деталі, які в першу чергу необхідно виробити, в існуючі групи технологічно подібних деталей з встановленням найбільш раціональної послідовності їх запуска у виробництво.


Ключові слова


машинобудування; технологія; подоба; процес; структура; система; виробництво; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 06.03.2019 roku «Pro reformuvannia oboronno-promyslovoho kompleksu ta pidvyshchennia rivnia prozorosti vykonannia derzhavnoho oboronnoho zamovlennia» [Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 06.03.2019 “On reforming the defense-industrial complex and increasing the level of transparency of the execution of the state defense order”]. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua.[in Ukrainian].

Vasilev, A. S., Vasin, S. A., Dalskii, A. N. & Kondakov, A. I. (2003). Tekhnologicheskie aspekty konversii mashinostroitelnogo proizvodstva: monografiia [Technological aspects of the conversion of engineering: a monograph]. Tula: TulGU. [in Russian].

Zaharchenko, V. І. & Damaskіn, V. O. (2015). Metody i modeli v upravlinni naukovo-tekhnolohichnym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva: monohrafiia [Methods and models in the management of science and technology development of industrial production: monograph]. Odessa. Atlant. [in Ukrainian].

Zaharchenko, V. І. & Glushchenko, L. D. (2013). Pidvyshchennia efektyvnosti realizatsii vysokotekhnolohichnykh proektiv u promyslovosti: monohrafiia [Increasing the efficiency of implementing high-tech projects in industry: a monograph]. Vinnytsia. [in Ukrainian].

Ivanov, M. G. (2013). Razmernost i podobie [Dimension and Similarity] Dolgoprudnyi. [in Russian].

Kіndzerskii, I. V. (2016). Antykryzova promyslova polityka: variant vitchyznianoho kontseptu [Crisis industrial policy: a variant of the domestic concept]. Visnyk NAN Ukrainy. – Bulletin of Ukrainian NAN, № 10, pp. 27-42. [in Ukrainian].

Kondakov, A. I. & Zaitsev, E. B. (2003). Ispolzovanie podobii reshenii pri reformirovanii mashinostroitelnogo proizvodstva [The use of similar solutions in the reform of engineering]. Mashinostroiitel. – Machine builder, № 11, pp. 41-45. [in Russian].

Shinkaruk, L. V. (2015). Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok: naukova dopovid [Structural transformations in the Ukrainian economy: dynamics, contradictions and impact on economic development]. Kyiv. [in Ukrainian].

Shabashova, O. V. (2018). Metodologicheskie aspekty obucheniia resheniiu planimetricheskikh zadach. [Methodological aspects of training in solving planimetric problems]. Azimut nauchnykh issledovanii: pedagogika i psihologiia. – Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology, №1 (22), pp. 227-230. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.03.2019 року «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення» URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.01.2020).

Васильев А. С., Васин С. А., Дальский А.Н., Кондаков А. И. Технологические аспекты конверсии машиностроительного производства: монография. Тула : ТулГУ, 2003. 271 с.

Захарченко В. І., Дамаскін М. О. Методи і моделі в управлінні науково-технологічним розвитком промислового підприємства: монографія / За ред. В. І. Захарченко. Одеса : Атлант, 2015. 164 с.

Захарченко В. І., Глущенко Л. Д. Підвищення ефективності реалізації високотехнологічних проектів у промисловості: монографія. Вінниця : ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2013. 152 с.

Иванов М. Г. Размерность и подобие: пособие. Долгопрудный, 2013. 68 с.

Кіндзерський Ю. В. Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту. Вісник НАН України, 2016. № 10. С. 27-42.

Кондаков А. И., Зайцев Е. Б. Использование подобий решений при реформировании машиностроительного производства. Машиностроитель, 2003. № 11. С. 41-45.

Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / за ред. Л. В. Шинкарук. Київ : ДУ «ІЕП НАНУ», 2015. 304 c.

Шабашова О. В. Методологические аспекты обучения решению планиметрических задач. Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2018. Т. 7. №1 (22). С. 227-230.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998