DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201429

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Н. В. Орлова, О. В. Жмай

Анотація


Корпоративна соціальна відповідальність характеризує реальну участь компанії у вирішенні соціально значущих проблем, активність бізнесу в досягненні комерційного успіху методами, які відповідають правовим, екологічним, етичним і культурним нормам суспільного життя. Всі ці принципи реалізуються через систему взаємовідносин і зобов’язань з широким колом стейкхолдерів. Динаміка цих відносин з метою сталого розвитку компанії вимагає ефективного управління, прогнозування, оцінки та аналізу результатів використання соціально відповідальних практик.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність (КСВ); корпоративна соціальна діяльність; соціально відповідальні практики; управлінський підхід; стейкхолдери; ділове середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Bowen, H. (1953). Social Responsibility of the Businessman. New York: Harper & Row.

Orlova, N. V. (2019). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: prychyny ta vplyv na korporatyvnu reputatsiiu [Corporate Social Responsibility: Causes and Impact on Corporate Reputation]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. – Economic Space: Collection of Scientific Papers, 141, pp. 213-228. [in Ukrainian].

Dutch King Willem-Alexander declares the end of the welfare state. Retrieved from: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/dutch-king-willem-alexander-declares-the-end-of-the-welfare-state-8822421.html.

Carroll, A. A. (1979). Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. Academy of Management Rev. Vol. 4, № 4, pp. 504-566.

Steurer R., Langer M. et al. (2005). Corporation, Stakeholders and Sustainable Development I: Theoretical Exploration of Business-society Relations. J. Business Ethics, Vol. 61, Issue 3, pp. 263-281.

Wood, D. (2010). Measuring Corporate Social Performance: A Review. International Journal of Management Reviews, Vol. 12 (1), pp. 50-84.

Freeman, R. & Velamuri, S. A. (2006). New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility. Corporate Social Responsibility: Reconciling Aspiration with Application. New York: Palggrave Macmillan, pp. 9-23.

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Pitman Publishing: Marshfield (MA).

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, Vol. 34 (4), pp. 39-48.

Economy for the Common Good. Retrieved from: https://www.ecogood.org/en/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bowen H. Social Responsibility of the Businessman. New York: Harper & Row, 1953. 538 р.

Орлова Н. В. Корпоративна соціальна відповідальність: причини та вплив на корпоративну репутацію. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2019. № 141.  Дніпро: ПДАБА. С. 213-228.

Dutch King Willem-Alexander declares the end of the welfare state. URL: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/dutch-king-willem-alexander-declares-the-end-of-the-welfare-state-8822421.html (дата звернення: 12.04.2020).

Carroll A. A. Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. Academy of Management Rev. 1979. Vol. 4. № 4. Рp. 504-566.

Steurer R., Langer M. et al. Corporation, Stakeholders and Sustainable Development I: Theoretical Exploration of Business-society Relations. J. Business Ethics. 2005. Vol. 61, Issue 3. Pp. 263-281.

Wood D. Measuring Corporate Social Performance: A Review. International Journal of Management Reviews. 2010. Vol. 12 (1). Pp. 50-84.

Freeman R., Velamuri S. A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility. Corporate Social Responsibility: Reconciling Aspiration with Application. New York: Palggrave Macmillan, 2006. Рp. 9-23.

Freeman R. E. Strategic management: a stakeholder approach. Pitman Publishing: Marshfield (MA), 1984.

Carroll A. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons. 1991. Vol. 34 (4). Pp. 39-48.

Economy for the Common Good. URL: https://www.ecogood.org/en/ (дата звернення: 12.04.2020).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998