DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201430

ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Ю. Л. Грінченко

Анотація


В умовах відкритої економіки, поглиблення глобалізації, посилення міжнародної конкуренції, а також розгортання четвертої промислової революції забезпечення сталого галузевого розвитку передбачає створення сталих ланцюгів створення споживчої цінності в галузі. Комплексний аналіз діяльності галузевих акторів, спрямований на визначення ресурсного забезпечення, фінансових ризиків та операційної ефективності є важливою частиною розробки стратегії сталого галузевого розвитку. Матриця фінансових стратегій дозволяє визначити баланс ресурсного забезпечення та інвестиційних можливостей, а також ризики для сталого розвитку. Матричній аналіз діяльності ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» визначив баланс результатів фінансової та господарської діяльності підприємства на період 2015-2018 років та траєкторію розвитку підприємства. Високі показники ефективності господарської діяльності підприємства призвели до зростання фінансового потенціалу, але водночас стає очевидним обмеження поточної стратегії розвитку та необхідність переходу від органічної до неорганічної стратегії зростання.


Ключові слова


галузевий розвиток; органічні та неорганічні стратегії зростання; сталий розвиток; матриця фінансових стратегій; збалансоване зростання; авіаційна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, I. (1999). Novaia korporativnaia strategiia [New Corporate Strategy]. Sankt-Peterburg, Moskva : Piter. [in Russian].

Arefieva, O. V. & Shtanhret, A. M. (2011). Rozvytok pidpryiemstv aviatsiinoi haluzi v konteksti ekonomiky znan [Development of an Aviation Industry’s Enterprise in the Context of Knowledge Economy]. Lviv: Ukr. akad. drukarstva. [in Ukrainian].

Zabarina, K. F. & Nechaieva, I. A. (2014). Osoblyvosti vykorystannia instrumentiv stratehichnoho menedzhmentu z metoiu kompleksnoi otsinky finansovoi diialnosti pidpryiemstva [Specifics of application of strategic management tools for the purpose of complex evaluation og an enterprise financial activity]. Ekonomichnyi analiz. – Economic analysis, Vol. 15 (3), pp. 37-43. [in Ukrainian].

Holliak, Yu. B. (2011) Ekonomichnyi mekhanizm realizatsii mizhhaluzevoi vzaiemodii v aviatsiinii promyslovosti Ukrainy [The economic mechanism of implementation of interbranch interaction in the aviation industry of Ukraine]. Abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Semenov, A. H. (2008) Matrytsia finansovykh stratehij [Matrix of the Financial Strategies] Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. – Bulletin of economic sciences of Ukraine, Vol. 2, pp. 139-146. [in Ukrainian].

Krysovatyi, A. I. & Sokhatska, O. M. (eds.) (2018). Chetverta promyslova revoliutsiia: zmina napriamiv mizhnarodnykh investytsijnykh potokiv [The Fourth Industrial Revolution: Changing Directions of International Investment Flows]. Ternopil : Osadtsa Yu.V. [in Ukrainian].

Yatskevych, I. V. (2015). Ekonomichna diahnostyka: navch. posib. [Economic Diagnostics: manual]. Odesa: FOP Bondarenko M. O. [in Ukrainian].

Cox, L. A. Jr. (2008). What’s wrong with risk matrices? Risk Analysis: An International Journal, 28 (2), pp. 497-512.

Bender, R. & Ward, K. (2012). Corporate financial strategy. Routledge. London.

Calandro Jr, J. & Flynn, R. (2007). On financial strategy. Business Strategy Series, 8 (6), pp. 409-417.

Franchon, G. & Romanet, Y. (1985). Finance de l’entreprise. Comprendre et maitriser l’evolution financiere de l’entreprise. CLET. Paris

Malighetti, P. et al. (2011). Value determinants in the aviation industry. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 47, 3, pp. 359-370.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург, Москва : Питер, 1999. 414 с.

Ареф’єва О. В., Штангрет А. М. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань: монографія. Львів: Укр. акад. друкарства,  2011. 224 с.

Забаріна К. Ф., Нечаєва І.А. Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2014. Т. 15(3). С. 37-43.

Голляк Ю. Б. Економічний механізм реалізації міжгалузевої взаємодії в авіаційній промисловості України: автореф. дис.… д-ра екон. наук: 08.00.03; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. Київ, 2011. 40 с.

Семенов А. Г. Матриця фінансових стратегій. Вісник економічної науки України. 2008. №2. С. 139-146.

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: монографія / за наук. ред. А. І. Крисоватого, О. М. Сохацької. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 478 с.

Яцкевич І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. 292 с.

Cox L. A. Jr. What’s wrong with risk matrices? Risk Analysis: An International Journal, 2008. 28 (2). Рр. 497-512.

Bender R., Ward K. Corporate financial strategy. 2012, Routledge, London, 320 р.

Calandro Jr. J., Flynn, R. On financial strategy. Business Strategy Series. 2007, 8 (6). Рр. 409-417.

Franchon G., Romanet Y. Finance de l'entreprise. Comprendre et maitriser l'evolution financiere de l'entreprise. Paris: C.L.E.T., 1985. 246 р.

Malighetti P. et al. Value determinants in the aviation industry. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. 2011. Vol. 47. № 3. Pр. 359-370.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998