DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201432

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

А. С. Козакевич

Анотація


Успішне виконання сучасною школою завдань, спрямованих на досягнення якості освітнього процесу, безпосередньо залежить від ефективної взаємодії працівників, що включені у різноманітні ланки системи управління. В таких умовах особливої уваги набувають питання управління педагогічним персоналом.

У статті розглянуто особливості управління людськими ресурсами в закладі загальної середньої освіти. Розкрито основні тенденції розвитку управління персоналом шкільної організації. Визначено комплекс умов, які суттєво впливають на рівень управління освітньої установи.

Аналіз особливостей освітнього середовища, правильна їх інтерпретація передбачає вибір ефективної стратегії управління людськими ресурсами. Установлено, що врахування керівниками специфічних особливості педагогічної праці, сприяє удосконаленню управління, зміцненню духовних, моральних основ колективу, впливає на свідомість і поведінку працівників.


Ключові слова


управління; освітнє середовище; людські ресурси;заклад освіти; школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Ham, V. Y., Fylymonov, A. A. & Chekaleva, N. V. (2003). Predstavlenie mnogoobraziia shkolnoi zhizni s uchetom gendernogo disbalansa [Representation of the diversity of school life, taking into account gender imbalance]. Nauka obrazovaniia: Sb. nauchnykh statei. – Bulletin of Omsk branch of the Academy of Humanities. Ser. science of education, Issue 21, pp. 324-328. [in Russian].

Bueva, L. P. (1997). Kultura i obrazovanie. Problemy vzaimodeistviia [Culture and education. Interaction problems]. Voprosy filosofii. – Questions of philosophy, 2, pp. 12-17. [in Russian].

Dmytrenko, H. A. (2010). Ekonomichni ta administratyvno-pravovi aspekty efektyvnoho upravlinnia personalom [Economic and administrative-legal aspects of effective personnel management]. Ekonomika i upravlinnia. – Economics and Management, № 4, Pp. 56-62. [in Ukrainian].

Morozova, M. E. (2015). Formuvannia systemy efektyvnoho upravlinnia personalom u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Formation of the system of effective personnel management in higher educational establishments]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity : zb. nauk. pr. / Un-t menedzh. Osvity NAPN Ukrainy. – Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. "University of Management Education". Avg. Postgraduate education, Vol. 13 (26), pp. 119-127. [in Ukrainian].

Ozernykova, T. H. (2008). Motivatsionnaia rol otsenky personala [The motivational role of staff evaluation]. Motivatsiia i oplata truda. – Motivation and remuneration, 04 (16), pp. 304. [in Russian].

Oliinyk, V. V. (2013). Vidkryta pisliadyplomna pedahohichna osvita i dystantsiine navchannia v zapytannia i vidpovidiakh [Open Postgraduate Teacher Education and Distance Learning in Questions and Answers]. Kiev. [in Ukrainian].

Chernyshova Ye. R. (eds). (2015). Teoriia ta praktyka upravlinnia profesiinym rozvytkom naukovo-pedahohichnykh ta pedahohichnykh pratsivnykiv v umovakh transformatsiinykh zmin v osviti [Theory and practice of managing the professional development of scientific-pedagogical and pedagogical workers in the context of transformational changes in education]. Lutsk. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гам В. И., Филимонов А. А., Чекалева Н. В. Представление многообразия школьной жизни с учетом гендерного дисбаланса. Вестник Омского отделения Академии гуманитарных наук. Сер. Наука образования. 2003. Вып. 21. С. 324-328.

Буева Л. П. Культура и образование. Проблемы взаимодействия. Вопросы философии. 1997. № 2. С. 12-17.

Дмитренко Г. А. Економічні та адміністративно-правові аспекти ефективного управління персоналом. Економіка і управління. 2010. № 4. С. 56–62.

Морозова М. Е. Формування системи ефективного управління персоналом у вищих навчальних закладах. Вісник Національної академії педагогічних наук України. «Університету менеджменту освіти». Сер. Післядипломна освіта. 2015. Вип. 13 (26). С. 119-127.

Озерникова Т. Г. Мотивационная роль оценки персонала. Мотивация и оплата труда. 2008. № 04 (16). C. 304.

Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях. навч. посіб. Київ. 2013. 312 с.

Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті / Чернишова Є. Р. та ін. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 296 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998