DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201433

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

С. О. Крамський, І. В. Кудлай, О. Ю. Цуканов

Анотація


Автори даної статті видзначають, що головною причиною отримання незадовільного результату при реалізації більшості економічних проєктів саме у морський галузі, вважаються помилки при формуванні команд проєкту – екіпажу морських суден. Так, більше 75% аварійних ситуацій у торговому флоті виникають внаслідок «людського фактора», що впливає на кінцевий системний результат економічної та виробничої діяльності.

Статистика багатьох аварій суден, що сталися в останнє десятиліття показує, що жоден з елементів системи судноплавства не знаходиться від них осторонь, оскільки суднові екіпажі, судновласники, фрахтователи, одержувачі вантажів, класифікаційні товариства та інші організації, пов’язані з морським перевезенням, всі вони утворюють ризики на морі - небезпеки. Недоліки у визначенні управління безпекою судноплавства і зменшенні ризиків на морі, безсумнівно, будуть проявлятися в іншому місці (перевезеннях на суші і повітрі). Тому всі, хто задіяний в економічному морському сервісі, від персоналу на борту судна до директора судноплавної компанії і керівництва національної морської адміністрації, несуть відповідальність за безпеку мореплавства і тому повинні вживати всіх необхідних заходів щодо мінімізації аварійних подій на морі та портових спорудах від існуючих загроз.

Незважаючи на таку колективну відповідальність за забезпечення безпеки судноплавства, головною причиною більшості інцидентів на морі є людський фактор – що описує можливість прийняття людиною помилкових або алогічних рішень в конкретних ситуаціях на морі. Правильне поєднання здібностей людини і можливостей машини (морського судна) істотно підвищує ефективність систем «людина – машина» і обумовлює оптимальне використання людиною технічних засобів за їх прямим призначенням.

На жаль, адекватної методології, яка б дозволила одночасно імплементувати комплексно, адаптивну систему безпеки судноплавства і підвищення кваліфікації персоналу морських компаній та суден (екіпажів). А отже, в умовах економічної кризи та неповної визначеності обсягів робіт, на сьогодні такої методології не існує. Крім того, існуючі економічні засоби не враховують специфіку людського фактора та умови виконання робіт такими неоднорідними судновими командами як екіпаж, а саме підвищений рівень небезпеки, замкнутий простір, травмування, загибель члена команди, неможливість проведення замін єкіпажу у морі, інтернаціональний склад, мовний бар’єр тощо.


Ключові слова


економічні підходи; безпека судноплавства; людський фактор; екіпаж судна; людина – машина

Повний текст:

PDF

Посилання


Meister, D. (1971). Human factors: theory and practice. New York.

Zynchenko, V. P., Munypov, V. M. & Smolian, G. D. (1975). Erhonomicheskie osnovy organizatsii truda: metody inzhenerno-psikhologicheskikh issledovanii v aviatsii. [Ergonomic bases of labor organization: methods of engineering and psychological researches in aviation] Moskva. [in Russian].

Maltsev, A. S. & Kramskyi, S. O. (2019). Optymizatsiia chyselnosti ekipazhu sudna na bazysi symuliatsiinoi modeli v aspektakh upravlinnia proektamy [Optimization of the number of ship’s crew on the basis of simulation model in aspects of project management]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. – Management of development of complex systems, Vol. 40, Pp. 60-68. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11968998. [in Ukrainian].

Mehrkens, H. H. & Geiger, P. M. (2005). Guide port.

Kramskyi, S. O. & Hushlya, L. O. (2019). Vykorystannia kompetentnisnoho metodu pry vyznachenni minimalnoho skladu ekipazhu morskoho sudna [The use of the competent method in determining the minimum composition of the crew of a ship]. Mat. mizhnar. nauk.-prakt. konf. prysviachena pamiati prof. Fomina Yu.A. i Semenova V.S. Zbirnyk mat. tez dopovidei. – Mat. international. research and practical conf. dedicated to the memory of prof. Fomin Yu. A. and Semenova V. S. Pp. 363-365. [in Ukrainian].

Kramskyі, S. O. (2009). Analiz tekhnichnykh standartiv sudnovoho okhoronnoho spovishchennya z·hidno kodeksu OSPS [Analysis of the technical standards of the ship security alert in accordance with the ISPS Code]. Naukovo-vyrobnychiy zhurnal «Problemy tekhniky». – Scientific and Production Journal “Problems of Technology”, Vol. 1, Pp. 33-39. [in Ukrainian].

Lanchukovskyi, V. V. (2009). Formalnaia otsenka i prognozirovanie bezopasnosti tekhnicheskoi ekspluatatsii sudna [Formal assessment and prediction of the safety of the technical operation of the vessel]. Sudokhodstvo. Shipping, Vol. 1-2, Pp.9-10. [in Russian].

Zakharchenko, O. V. et al. (2020). A conceptual approach to managing labor resources. Journal of Reviews on Global Economics, Vol. 9, Pp. 117-129. doi: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.13.

Khabibulin, A. H. & Lazarev, V. V. (2001). Teoriia gosudarstva i prava [State and Law Theory]. Moskva : Infra-M, Forum. [in Russian].

Kramskyi, S. O. (2017). Ryzyk-oriientovanyi pidkhid upravlinnia systemamy transportnoi bezpeky [A risk-oriented approach to managing traffic safety systems] Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalya. – Bulletin of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Vol. 3 (233), Pp. 90-94. [in Ukrainian].

Boyko, V., Rudnichenko, N., Kramskoy, S., Hrechukha, Ye. & Shibaeva. (2017). Concept implementation of decision support software for the risk management of complex technical system. Springer international publishing book, Pp. 255-269. doi: org/10.1007/978-3-319-45991-2_17.

Zakharchenko, O. V., Bakulich, O. O., Potapenko, T. P., Voloshenko, M. O. & Kharuta, V. S. (2020). Fundamentals of the system simulation methodology “person-machine” in project and program management. International Journal of Management, Vol. 11 (3), Pp. 133-142.

Piterska, V. M. & Kramskyi, S. O. (2017). Methodological basis of innovative project-oriented organizations’ management. BulletinManagement of Development of Complex Systems”, Vol. 30, Pp.11-20.

Nikolskyi, V. V. & Kramskyi, S. O. (2019). Kontseptualni osnovy upravlinnya portfelyamy proyektiv i prohram na prykladi morskoyi industriyi. [Conceptual basis of management by portfolio of projects and programs on the example of the mariтіme industry]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. – Management of development of complex systems, Pp.25-31. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340635. [in Ukrainian].

Kramskyi, S. O., Zakharchenko, O. V., Darushin, A. V., Bileha, O. V. & Riepnova, T. P. (2019). The method of project team formation on the example of the ships crew. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication in the «International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering», Vol. 8 (10), Pp. 521-526. doi: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Zakharchenko, O. V., Bedrii, D. I., Bileha, O. V., Savina, O. I. & Haidaienko, O. V. (2020). Crewing of sea vessels taking into account project risks and technical condition of ship equipment. Journal of Reviews on Global Economics, Vol. 9, Pp.130-140. doi: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Meister D. Human factors: theory and practice. New York., 1971.

Зинченко В. П., Мунипов В. М., Смолян Г. Д. Эргономические основы организации труда: методы инженерно-психологических исследований в авиации. Москва. 1975.

Мальцев А. С., Крамський С. О. Оптимізація чисельності екіпажу судна на базисі симуляційної моделі в аспектах управління проєктами. Збiрник наук. праць. Управлiння розвитком складних систем. 2019. № 40. C. 60-68.

Mehrkens H. H., Geiger P. M. Guide port. 2005. 62 p.

Крамський С. О., Гушля Л. О. Використання компетентнісного методу при визначенні мінімального складу екіпажу морського судна. Mат. міжнар. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті проф. Фоміна Ю.А. і Семенова В.С. Збiрник мат. тез доповідей. Одеса : ОНМУ, Одеса-Стамбул, 2019. С. 363-365.

Крамський С. О. Аналіз технічних стандартів суднового охоронного сповіщення згідно кодексу ОСПС. Науково-виробничій журнал «Проблеми техніки». Одеса : ОНМУ. 2009. № 1. С. 33-39.

Ланчуковский В. В. Формальная оценка и прогнозирование безопасности технической эксплуатации судна. журнал Судоходство. Одесса: 2009.  № 1-2. С. 9-10.

Zakharchenko O. V. et al. A conceptual approach to managing labor resources. Journal of Reviews on Global Economics, 2020. Issue 9. Pр. 117-129. doi: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.13.

Хабибулин А. Г., Лазарев В. В. Теория государства и права: Учебник 3-e изд., перераб. и доп., серия высшее образование. Москва : Инфра-М, Форум. 624 с.

Крамський С. О. Pизик-орiєнтований пiдхiд управлiння системами транспортної безпеки. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 3 (233). С. 90-94.

 Boyko V., Rudnichenko N., Kramskoy S., Hrechukha Ye., Shibaeva. Concept implementation of decision support software for the risk management of complex technical system. Springer international publishing book, 2017. Pp.255-269. doi: org/10.1007/978-3-319-45991-2_17.

 Zakharchenko O. V., Bakulich O. O., Potapenko T. P., Voloshenko M. O., Kharuta V. S. Fundamentals of the system simulation methodology “person-machine” in project and program management. International Journal of Management. 2020. 11 (3). Pp. 133-142.

 Piterska V. М., Kramskiy S. O. Methodological basis of innovative project-oriented organizations’ management. Management of Development of Complex Systems. Kyiv: КNUCА. 2017. Pp.11-20.

 Нікольський B. B., Крамський С. О. Концептуальні основи управління портфелями проєктів і програм на прикладі морської індустрії. Збiрник наук. праць. Управлiння розвитком складних систем. Київ: КНУБА. 2019. № 39. C. 25-31. doi: dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340635.

 Kramskyi S. O., Zakharchenko O. V., Darushin A. V., Bileha O. V., Riepnova T. P. The method of project team formation on the example of the ship’s crew. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication in the «International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering» 2019. 8 (10). Pр. 521-526. doi: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

 Zakharchenko O. V., Bedrii D. I., Bileha O. V., Savina O. Y., Haidaienko O. V. Crewing of sea vessels taking into account project risks and technical condition of ship equipment. Journal of Reviews on Global Economics, 2020. 9. Pр.130-140. doi: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2020.09.13.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998