DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201932

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Чеснокова

Анотація


Стаття присвячена систематизації, узагальненню та аналізу сучасних методологічних підходів до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки та суспільства. Проаналізовано найбільш відомі індекси, які так чи інакше відображають рівень цифрової трансформації: індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development Index – IDI); індекс цифрової економіки і суспільства (Digital Economy and Society Index – DESI); індекс цифровий еволюції (Digital Evolution Index – DEI); індекс світової цифрової конкурентоспроможності (IMD World Digital Competiveness Index – WDCI); індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index – NRI). Внаслідок особливостей розвитку регіонів, де є явні лідери і відстаючі, виявлена необхідність формування нових індексів, що відображають рівень готовності країн до цифрової трансформації економіки та ступеня цифрової глобалізації.


Ключові слова


цифрова економіка; індекси цифрового розвитку; мережа; інформаційно-комунікаційні технології; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovenchyk, H. H. (2018). Reitynhovyi analiz urovnia tsyfrovoi transformatsii ekonomik stran EAEU i EU [Rating Analysis of the Level of Digital Transformation of the Economies of EAEU and EU the Countries]. Tsyfrovaia transformatsiia. – Digital transformation, № 2 (3), pp. 5-18. [in Ukrainian].

Hritsulenko, S. I. & Zakharchenko, L. A. (2019). Razrabotka metodiki sravnitelnoi otsenki tsifrovoi ekonomiki na osnove integralnogo indeksa [Development of comparative assessment method of digital economy based on the integral index]. Technology audit and production reserves. Vol. 6. No. 4 (50), pp. 33-39. [in Russian].

Zelisko, I. M., Sosnovska, O. O. & Hu, Songjie (2019). Rozvytok informatsiinoho suspilstva yak dominanta innovatsiinoho zrostannia [Development of informational society as a dominant of innovative growth]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. – Economy. Management. Business, № 1 (27), pp. 33-39. [in Ukrainian].

MSE. Izmenenie tsifrovogo razvitiia FactsFigures 2019 [Measuring digital development Facts and figures]. Retrieved from : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf. [in Russian].

Pizhuk, O. I. (2019). Suchasni metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia rivnia tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Modern Methodological Approaches to Assessing the Level of Digital Transformation of the Economy]. Biznes Inform. – Business Inform, № 7, pp. 39-47. [in Ukrainian].

Digital Economy and Society Index 2019. Retrieved from : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2019

Digital Planet. Ease of doing digital business 2019. Retrieved from : https://sites.tufts.edu/digitalplanet/research/ease-of-doing-digital-business/

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019. Retrieved from : https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/Digital

Network Readiness Index. Retrieved from : https://networkreadinessindex.org/nri-2019-countries/#complete-ranking

Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. Retrieved from : https://www.populationpyramid.net/africa/2019/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Головенчик Г. Г. Рейтинговый анализ уровня цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС и ЕС Цифровая трансформация. 2018. № 2 (3). С. 5-18.

Грицуленко С. И., Захарченко Л. А. Разработка методики сравнительной оценки цифровой экономики на основе интегрального индекса. Technology audit and production reserves. 2019. Vol. 6, No. 4 (50). С. 33-39.

Зеліско І. М., Сосновська О. О., Ху Сунцзє Розвиток інформаційного суспільства як домінанта інноваційного зростання. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. №1 (27). С. 33-39

МСЭ. Изменение цифрового развития FactsFigures 2019 URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf

Піжук О. І. Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 39-47.

Digital Economy and Society Index 2019 URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2019

Digital Planet. Ease of doing digital business 2019 URL: https://sites.tufts.edu/digitalplanet/research/ease-of-doing-digital-business/

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019. URL: https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/Digital

Network Readiness Index URL: https://networkreadinessindex.org/nri-2019-countries/#complete-ranking

Population Pyramids of the World from 1950 to 2100 URL:  https://www.populationpyramid.net/africa/2019/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998