DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214220

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В СФЕРІ ВІДНОСИН МІЖ АЕРОПОРТАМИ ТА АВІАЦІЙНИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ ЩОДО РОЗПОДІЛУ СЛОТІВ

Г. М. Запша

Анотація


В статті розглядається питання регулювання конкурентних відносин на ринку повітряних перевезень в контексті економічних та комерційних відносин між аеропортом та авіаційним перевізником. Розкрито особливості основних підходів до розподілу слотів (часових проміжків користування інфраструктурою аеропортів для посадки, обслуговування та зльоту літаків), що передбачають різний ступінь залучення держави та відповідні режими регулювання. Було встановлено вплив різних підходів на конкурентну ситуацію та на економічну ефективність авіаційної галузі. В статті визначено особливості регулювання процедур розподілу слотів в Європейському Союзі та в США, наведено оцінку економічних наслідків певних процедур. На основі отриманих результатів було запропоновано заходи щодо оптимізації політики в сфері забезпечення конкурентних умов при розподілі слотів.


Ключові слова


авіаційна галузь; аеропорт; авіаційний перевізник; розподіл слотів; державне регулювання; конкуренція; економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Demchenko, D. O. (2012). Derzhavna polityka u sferi povitrianoho transportu v Ukraini: osoblyvosti ta osnovni napriamy rozvytku [State Policy in the field of air transportation in Ukraine: specifics and main directions for development]. Ekonomika ta derzhava. – Economy and state, 2012, № 9, pp. 115-118. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecde_2012_9_34.pdf [in Ukrainian].

Lozhachevska, O. & Sydorenko, K. (2017). Mistse vyrobnychoi infrastruktury mizhnarodnykh aeroportiv u systemi zabezpechennia hlobalnoi konkurentospromozhnosti [The Place of Production Infrastructure of International Airports in the System of Ensuring Global Competitiveness]. Ekonomichnyi prostir. – Economic space, № 125, pp. 17-26. [in Ukrainian].

Eurocontrol, European Commission, US Department of Transportation FAA. (2017) Comparison of air traffic management-related operational performance: U.S./Europe. Retrieved from: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/us-europe-comparison-of-atm-related-operational-performance-2018.pdf

Finger, M., Montero-Pascual, J. & Serafimova, T. (2019). Navigating Towards a more efficient airport slots allocation regime in Europe. Florence School of Regulation; Transport. Energy Policy Briefs, Vol. 17. Retrieved from: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/64612/FSR-PB-2019-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Grunewald, E. (2016). Incentive-based slot allocation for airports. Transportation Research Procedia, Vol. 14, pp. 3761-3770. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.461

Gudmundsson, S. (2016). European air transport regulation: achievements and future challenges. SSRN Electronic Journal. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/279176742_European_Air_Transport_Regulation_Achievements_and_Future_Challenges

IATA. (2020). Airport competition. IATA Economic Briefing, №11. Retrieved from: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition/.

IATA (2019). Economic performance of the airline industry. Retrieved from: https://www.iata.org/contentassets/36695cd211574052b3820044111b56de/airline-industry-economic-performance-dec19-report.pdf

IATA (2020). Worldwide airport slot guidelines. Retrieved from: https://www.iata.org/contentassets/4ede2aabfcc14a55919e468054d714fe/wsg-edition-10-english-version.pdf

Knabe, F. & Schultz, M. (2016 A new way to indicate airport airside performance from an economic perspective. Transportation Research Procedia, Vol. 14, pp. 3771-3780. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.462

Ranieri, A., Alsina, N., Castelli, L., Bolic, T. & Ricardo, H. (2014). Performance of the current airport slot allocation process and stakeholder analysis report. ACCESS Working Papers. Retrieved from: http://www.nommon-files.es/working_papers/ACCESS_WorkingPaper_1_PerformanceOfCurrentSlotAllocationProcessAndStakeholderAnalysis.pdf

Ranieri, A., Alsina, N., Castelli, L., Bolic, T. & Ricardo, H. (2013). Airport slot allocation: Performance of the current system and options for reform: Towards a comprehensive performance framework. SIDs Proceedings of the SESAR Innovation Days. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/258927325_Airport_slot_allocation_Performance_of_the_current_system_and_options_for_reform_Towards_a_comprehensive_performance_framework.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Демченко Д. О. Державна політика у сфері повітряного транспорту в Україні: особливості та основні напрями розвитку. Економіка та держава. 2012. № 9. С. 115-118. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecde_2012_9_34.pdf (дата звернення: 21.05.2020).

Ложачевська О. М., Сидоренко К. В. Місце виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності. Економічний простір. 2017. № 125. С. 17-26.

Eurocontrol, European Commission, US Department of Transportation FAA. Comparison of air traffic management-related operational performance: U.S./Europe, 2017. URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/us-europe-comparison-of-atm-related-operational-performance-2018.pdf (дата звернення 05.04.2020).

Finger M., Montero-Pascual J., Serafimova T. Navigating Towards a more efficient airport slots allocation regime in Europe. Florence School of Regulation; Transport. Energy Policy Briefs. 2019. Vol. 17. URL: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/64612/FSR-PB-2019-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 15.05.2020).

Grunewald E. Incentive-based slot allocation for airports. Transportation Research Procedia, 2016. Vol. 14. Рр. 3761-3770. URL: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.461 (дата звернення: 10.04.2020).

Gudmundsson S. European air transport regulation: achievements and future challenges. SSRN Electronic Journal. June 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/279176742_European_Air_Transport_Regulation_Achievements_and_Future_Challenges (дата звернення 14.04.2020)

IATA. Airport competition. IATA Economic Briefing. 2013. № 11. 32 p. URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition/ (дата звернення 15.05.2020).

IATA. Economic performance of the airline industry. 2019. URL: https://www.iata.org/contentassets/36695cd211574052b3820044111b56de/airline-industry-economic-performance-dec19-report.pdf (дата звернення 08.05.2020).

IATA. Worldwide airport slot guidelines. 10th edition. 2019. URL: https://www.iata.org/contentassets/4ede2aabfcc14a55919e468054d714fe/wsg-edition-10-english-version.pdf (дата звернення 29.03.2020).

Knabe F., Schultz M. A new way to indicate airport airside performance from an economic perspective. Transportation Research Procedia. 2016. Vol. 14. Pp. 3771-3780. URL: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.462. (дата звернення 12.05.2020).

Ranieri A., Alsina N., Castelli L., Bolic, T., Ricardo H. Performance of the current airport slot allocation process and stakeholder analysis report. ACCESS Working Papers. 2014. 93 p. URL: http://www.nommon-files.es/working_papers/ACCESS_WorkingPaper_1_PerformanceOfCurrentSlotAllocationProcessAndStakeholderAnalysis.pdf (дата звернення: 28.05.2020).

Ranieri A., Alsina N., Castelli L., Bolic, T., Ricardo H. Airport slot allocation: performance of the current system and options for reform: towards a comprehensive performance framework. SIDs 2013 Proceedings of the SESAR Innovation Days. 2013. 9 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/258927325_Airport_slot_allocation_Performance_of_the_current_system_and_options_for_reform_Towards_a_comprehensive_performance_framework (дата звернення: 11.03.2020).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998