Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 19, № 3(46) (2020)

Зміст

Статті

СМИСЛОВА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ PDF
Е. А. Кузнєцов 11-35
МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ SWOT- ТА PEST-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Ю. М. Сафонов 36-47
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ PDF
О. В. Садченко, Н. І. Хумарова 48-67
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В СФЕРІ ВІДНОСИН МІЖ АЕРОПОРТАМИ ТА АВІАЦІЙНИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ ЩОДО РОЗПОДІЛУ СЛОТІВ PDF
Г. М. Запша 68-85
ВЗАЄМОДІЯ МАКРО- І МІКРОРІВНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
І. А. Маркіна, І. В. Шульженко, А. А. Сьоміч 86-100
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТА DATA MINING У ЗАХОДАХ З КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ PDF
В. І. Захарченко, Д. О. Мельниченко 101-121
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Побережець, А. О. Гусєв 122-133
ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
А. В. Андрейченко, Р. Р. Арутюнян, Г. Г. Варданян 134-145
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ В ДОСЛІДЖЕННЯХ САМОРОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ PDF
О. В. Балахонова 146-159
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА IT-ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Н. В. Захарченко, Д. Ю. Скляров, Д. С. Михайлова 160-178
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР» ТА «РЕГІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ДЕСТИНАЦІЯ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД PDF
Н. Л. Кусик, Д. О. Гузь, С. В. Багдікян 179-201
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДНОРІДНИХ КОМАНД PDF
С. О. Крамський, О. В. Захарченко, О. В. Білега 202-222
ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
О. І. Зеркіна 223-242
ПЛАНУВАННЯ КОМАНД ІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЄКТІВ АВІАЦІЙНИМИ КОМПАНІЯМИ PDF
Н. А. Телічко, І. В. Кудлай, О. М. Євдокімова 243-261
ПОРІВНЯЛЬНИЙ КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ЦІЛІСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
С. Ю. Савін 262-276
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Г. О. Соколюк 277-290
МІСЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Г. П. Жалдак 291-301
УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
О. П. Рогачевський 302-319
«НОВА НОРМАЛЬНІСТЬ» ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
О. І. Полотнянко 320-333
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ PDF
М. В. Новікова, В. В. Шмагіна 334-346
УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ PDF
О. Є. Мазур, А. С. Гончар 347-358
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗІС ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ БІЗНЕС КОМПАНІЙ PDF
Я. В. Кулінський 359-371
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПЕРФОРМАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА PDF
В. В. Агапова 372-392
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Є. І. Масленніков 393-404
ПІДХОДИ ДО ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ АЕРОПОРТУ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ PDF
О. В. Горняк 405-421
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ТА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ (КОРПОРАТИВНОЇ) КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. В. Перевозова, В. В. Дергачова, С. М. Мінакова 422-439
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗМІНИ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ PDF
Т. І. Єгорова-Гудкова, Ю. Г. Неустроєв, І. В. Караман 440-451