ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • М. В. Новікова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • В. В. Шмагіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214398

Ключові слова:

державне регулювання, національна економіка, глобалізація, макроекономічне середовище

Анотація

У статті досліджуються теоретичні аспекти структуризації національної економіки в трансформаційних умовах. Обґрунтовано, що процес трансформації представляє собою безперервне якісне розширення меж змін системи розвитку національної економіки. Доведено, що індикатор  адаптивності державного регулювання системи національної економіки відображає шкалу адаптації, а також сам механізм, який підлаштовується до зміни сегментів економіки на макро- та мезорівнях. Даний  показник виявляє можливість процесу масштабного регулювання моделі національного середовища звикнути до нових умов. З’ясовано, що економічна адаптація представляє собою пристосування механізму регулювання складових національної економіки до динамічних умов зовнішнього середовища. Сегментація структурних змін надає можливість зробити висновок, що в результаті адаптації механізм регулювання структури макрорівня формує якісно нову систему, яка відповідає сучасним вимогам та тенденціям глобалізації. Доведено, що механізм державного впливу за допомогою методів трансформації та адаптації ринкових важелів забезпечує довгостроковий та стабільний розвиток національного макроекономічного середовища. Формування збалансованої системи державного регулювання базується на вирішенні завдань, які спрямовані на досягнення стратегічних цілей щодо стійкого соціально-економічного розвитку та підвищення добробуту населення, враховуючи тенденції глобалізації. Визначені принципи, які спрямовані на забезпечення результативного державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації.

Посилання

Savchenko V. F. (2015). Derzhavne rehuliuvannia yak suchasna skladova ekonomichnoho rozvytku v Ukraini [State regulation as a modern component of economic development in Ukraine]. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. – Problems and prospects of economics and management, № 2 (2), pp. 27-37. Retrieved from: https://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=34 [in Ukrainian].

Adamovska V. S. (2017). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky ta vybir napriamu ekonomichnoi polityky v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [The mechanism of state regulation of the economy and the choice of economic policy in modern economic conditions]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. – Public administration: improvement and development, 4. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063 [in Ukrainian].

Hryhoriev, H. S. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii: monohr [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the context of globalization]. Kherson : Oldi-plius. [in Ukrainian].

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical principles of research of the system of management of results of activity of industrial enterprise: monograph]. Kherson: Publisher: DS Grin. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-04

Номер

Розділ

Статті