КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Є. І. Масленніков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).214994

Ключові слова:

економічна безпека, конкурентоспроможність підприємства, харчова промисловість, економічний розвиток, глобалізація

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методичні засади механізму забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості в умовах глобалізації. Досліджено взаємозв’язок дефініцій економічної безпеки та конкурентоспроможності. Доведено, що динамічний процес впровадження управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості є базовим для підвищення рівня конкурентоспроможності та стабілізації економічної безпеки, що характеризується особливостями суб’єктів господарювання та стратегічним розвитком.  У концептуальній моделі запропонованого механізму за допомогою сукупності організаційних, адміністративних, економічних, фінансових та соціальних методів та інструментальної підтримки виконуються функції, які забезпечують та підтримують  ефективність функціонування суб’єкта господарювання під впливом відповідних факторів. Проаналізовано парадигму механізму, який характеризується взаємопов’язаною сукупністю сегментних  компонентів, які у процесі  взаємодії та обґрунтованих прийомів, методів, підходів та інших інструментів забезпечують зміни у визначеній системі, що дозволить отримати певні результати. Доведено, що процес забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості потребує використання удосконалених інструментів багатопараметричного застосування – стратегічного планування та застосування форсайт-технологіі. Обґрунтовано, що механізм забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості повинен враховувати вплив ринкових механізмів, саморегулювання та самоорганізації у внутрішньогалузевому середовищі.

Посилання

Sheremet, O. O. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu zabezpechennia te realizatsii rynkovykh stratehii u kharchovii promyslovosti: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of the process of ensuring and implementing market strategies in the food industry: monograph]. Kherson: OLDI-PLUS. [in Ukrainian].

Dimenko, R. A. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu derzhavnoho rehuliuvannia ta stratehichnoho rozvytku telekomunikatsiinoi industrii : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of the process of state regulation and strategic development of the telecommunications industry: monograph]. Kherson: OLDI-PLUS. [in Ukrainian].

Maslennikov, E. I. (2019). Instrumenty otsinky finansovoi stiikosti u kharchovii promyslovosti. [Tools for assessing financial stability in the food industry]. Innovatsiina ekonomika: teoretychni ta praktychni aspekty : monohrafiia. – Innovative economy: theoretical and practical aspects: monograph. Issue 4. Kherson: OLDI-PLUS. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-04

Номер

Розділ

Статті