DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.3(46).215108

ПІДХОДИ ДО ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ АЕРОПОРТУ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ

О. В. Горняк

Анотація


В статті досліджуються економічні аспекти державного регулювання рівня зборів та платежів для авіаційних перевізників з боку аеропортів в контексті політики щодо сталого розвитку авіаційної галузі на основі економічної ефективності та умов конкуренції на ринку послуг повітряного транспортування. Досліджено фінансово-економічні засади взаємовідносин між аеропортом та авіаційними перевізниками, встановлено роль держави у регулювання тарифів на збори за послуги аеропорту, визначено основні види процедур розрахунку, встановлення та координації тарифів. В статті розглянуто досвід Європейського Союзу щодо гармонізації процедури визначення тарифів на послуги аеропортів в контексті запровадження Спільного повітряного простору. Виокремлено три основних підходи до регулювання тарифної політики та вказано їх вплив на розвиток аеропортів та авіаційної галузі в цілому.


Ключові слова


авіаційна галузь; ринок послуг аеропортів; збори та платежі аеропортів; тарифна політика; державне регулювання; конкурентна політика; економічна ефективність; міжнародна координація

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalynovskyi, A. O., Horbal, N. I. & Kalynovska, N. L. (2016). Tendentsii ta stratehii rozvytku aviatsiinoi haluzi Ukrainy [Trends and Strategies for Developing the Aviation Industry Sector of Ukraine]. Biznes Inform, № 8, pp. 88-94. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_8_15 [in Ukrainian].

Lozhachevska, O. & Sydorenko, K. (2016). Liberalizatsiia rynku posluh z nazemnoho obsluhovuvannia v umovakh hlobalnoi konkurentsii [Liberalization of the Ground handling Market in Conditions of Global Competition]. Sciences of Europe, Vol. 1, No 4, Pp. 37-40. Retrieved from: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42955 [in Ukrainian].

Lozhachevska, O. & Sydorenko, K. (2017). Mistse vyrobnychoi infrastruktury mizhnarodnykh aeroportiv u systemi zabezpechennia hlobalnoi konkurentospromozhnosti [The Place of Production Infrastructure of International Airports in the System of Ensuring Global Competitiveness]. Ekonomichnyj prostir. – Economic space, Vol. 125., pp. 17-26. [in Ukrainian].

Matsenko, O. M., Heyets, I. O., Myronova, Yu. V. & Skrypka, E. O. (2018). Stratehichni napriamy liberalizatsii povitrianoho prostoru mizh Ukrainoiu ta YeS [Strategic Directions of Airspace Liberalization Between Ukraine and the EU]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. – Mechanisms of regulation of the economy, Vol. 3, pp. 66-78. Retrieved from: doi.org/10.21272/mer.2018.81.06. [in Ukrainian].

Oleshko, T. I. & Yankivskii, M. R. (2018). Suchasnyi stan rozvytku pasazhyrskykh aviatsiinykh perevezen v Ukraini [Current State of Development of Passenger Air Transport in Ukraine]. Naukovyj visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. – Scientific bulletin of Uzhgorod national university. Series: International economic affairs and world economy, Vol. 19, Part 3, pp. 154-157. [in Ukrainian].

Sarkisova, O. & Tokar, A. (2018). Analiz diialnosti po zdiisnenniu aviatsiinykh perevezen v Ukraini [Analysis of Air Transportation Activity in Ukraine]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. – Scientofoc works of Kirovograd national technical university. Series: Economic sciences, Vol. 33, pp. 236-242. [in Ukrainian].

Ministry of Infrastructure of Ukraine (2019). Statistical data in the field of air transport. Retrieved from: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html. [in Ukrainian].

Khomenko, I., Sadchykova, I. & Serediuk, I. (2017). Determinanty finansuvannia aviatsiinoi haluzi v umovakh transformatsiinykh zmin [Determinants of Financing Aviation Industry in Conditions of Transformation Changes]. Finansovi doslidzhennia. – Financial researches, Vol. 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2017_2_13. [in Ukrainian].

Shevchuk, Ye. O. (2014). Znachennia povitrianoho transportu ta ekonomichnyi efekt liberalizatsii mizhnarodnykh povitrianykh perevezen [The Role of Air Transport and Economic Effect of Libaralzation of International Air Transportations]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia "Ekonomichni nauky". – International affairs. Series “Economic sciences”, № 3. Retrieved from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2317 [in Ukrainian].

Shchodo udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia rynku aviatsiinykh perevezen v umovakh intehratsii Ukrainy do YeS. Analitychna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen : veb-sait [National Institute for Strategic Studies. About Improvements of Instruments of State Regulation of Aviation Transportations Under Conditions of Ukraine’s Integration to the EU. Analytical note]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-udoskonalennya-mekhanizmiv-derzhavnogo-regulyuvannya-rinku#_ftn25. [in Ukrainian].

Cour des Comptes (2016). L’ État et la compétitivité du transport aérien : un rôle complexe, une stratégie à élaborer. Retrieved from: https://www.ccomptes.fr/fr/publications/l-etat-et-la-competitivite-du-transport-aerien-un-role-complexe-une-strategie-elaborer.

European Commission. (2016). Annual analyses of the EU air transport market. Retrieved from: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016_eu_air_transport_industry_analyses_report.pdf.

IATA (2019). Economic performance of the airline industry. Retrieved from: https://www.iata.org/contentassets/36695cd211574052b3820044111b56de/airline-industry-economic-performance-dec19-report.pdf.

A4E (2017) The cost and profitability of European airports. How effective is regulation under the airport charges directive? Final report. Retrieved from: https://a4e.eu/wp-content/uploads/a4e-study-york-aviation-the-cost-and-profitability-of-european-airports-2017-08-04.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Калиновський А. О., Горбаль Н. І., Калиновська Н. Л. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. Бізнес Інформ. 2016. № 8. С. 88-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_8_15 (дата звернення: 11.04.2020).

Ложачевська О. М., Сидоренко К. В. Лібералізація ринку послуг з наземного обслуговування в умовах глобальної конкуренції. Sciences of Europe. 2016. Vol. 1. No 4. Pр. 37-40. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42955 (дата звернення: 11.05.2020).

Ложачевська О. М., Сидоренко К. В. Місце виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності. Економічний простір: зб. наук. пр. Дніпро : ПДАБА, 2017. № 125. С. 17-26.

Маценко О. М., Геєць І. О., Миронова Ю. В., Скрипка Є. О. Стратегічні напрями лібералізації повітряного простору між Україною та ЄС. Механізм регулювання економіки. 2018. № 3. С. 66-78. DOI: doi.org/10.21272/mer.2018.81.06. (дата звернення 05.05.2020).

Олешко Т. І., Янківський М. Р. Сучасний стан розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19, ч. 3. С. 154-157.

Саркісова О. М., Токарь А. Ф. Аналіз діяльності по здійсненню авіаційних перевезень в Україні. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 33. С. 236-242.

Статистичні дані в галузі авіатранспорту. Міністерство інфраструктури України : веб-сайт. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html (дата звернення: 21.04.2020).

Хоменко І. О., Садчикова І. В., Середюк І.О. Детермінанти фінансування авіаційної галузі в умовах трансформаційних змін. Фінансові дослідження. 2017. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2017_2_13 (дата звернення 07.05.2020).

Шевчук Є. О. Значення повітряного транспорту та економічний ефект лібералізації міжнародних повітряних перевезень. Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". Збірник наукових праць. 2014. № 3. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2317 (дата звернення 18.04.2020).

Щодо удосконалення механізмів державного регулювання ринку авіаційних перевезень в умовах інтеграції України до ЄС. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень : веб-сайт. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-udoskonalennya-mekhanizmiv-derzhavnogo-regulyuvannya-rinku#_ftn25 (дата звернення: 29.04.2020).

 Cour des Comptes. L’ État et la compétitivité du transport aérien : un rôle complexe, une stratégie à élaborer. 2016. URL: https://www.ccomptes.fr/fr/publications/l-etat-et-la-competitivite-du-transport-aerien-un-role-complexe-une-strategie-elaborer (дата звернення 17.05.2020).

European Commission. Annual analyses of the EU air transport market 2016. URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016_eu_air_transport_industry_analyses_report.pdf (дата звернення: 25.04.2020).

 IATA. Economic performance of the airline industry. 2019. URL: https://www.iata.org/contentassets/36695cd211574052b3820044111b56de/airline-industry-economic-performance-dec19-report.pdf  (дата звернення: 30.04.2020).

The cost and profitability of European airports. How effective is regulation under the airport charges directive? Final report. August 2017. A4E : web-site. URL: https://a4e.eu/wp-content/uploads/a4e-study-york-aviation-the-cost-and-profitability-of-european-airports-2017-08-04.pdf (дата звернення 12.05.2020).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998