DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61629

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ТОРГІВЕЛЬНИМИ ПОРТАМИ: ГОРИЗОНТ, СТРУКТУРА, ІНСТРУМЕНТИ

І. М. Нєнно

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність формулювання довгострокової стратегії морських портів із залученням усіх стейкхолдерів; представлено ключові показники стратегічного плану порту; підтверджено доцільність використання інструментів корпоративного управління у вигляді злиттів та поглинань, базуючись на міжнародному досвіді; уточнено поняття «стратегічне управління портом»; проаналізовано типову організаційну структуру українського морського торгівельного порту.


Ключові слова


стратегія; морський торгівельний порт; злиття та поглинання; структура системи управління; горизонт планування

Повний текст:

PDF

Посилання


OECD 2014. Making ports competitive. In the Competitiveness of Global Port-Cities. OECD Publishing, Paris. DOI. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264205277-6-en

Plany rozvytku mors’kykh torgovykh portіv. Ofіtsіynyy sait Admіnіstratsіi mors’kykh portіv Ukrainy [Development plans of sea trade ports. Official web-site of the Ukrainian Sea Port Administration]. http://www.uspa.gov.ua. Retrieved from http://www.uspa.gov.ua/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=235〈=ua. [in Ukrainian].

Merkt, O. V. (2002). Metodichnі zasady strategіi rozvytku mors’kykh torgovelnykh portіv v konkurentnomu seredovyshchi [Methodical basis of the development strategy of sea trade ports]. Kyiv : NAU. [in Ukrainian].

Vilsky G. B., Goncharov, I. N., Crook, Y. Y. & Krushkin, E. D. (2010). Upravlenie morskim torgovim portom [Management of the sea trade port]. Odesa : Fenіks. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


OECD 2014. Making ports competitive. In the Competitiveness of Global Port-Cities. OECD Publishing, Paris. DOI. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264205277-6-en

Плани розвитку українських морських торгових портів. Офіційний сайт Адміністрації морських портів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uspa.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=235〈=ua. – Назва з екрану.

Меркт О. В. Методичні засади стратегії розвитку морських торговельних портів у конкурентному середовищу : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук. – Київ : НАУ, 2002. – 18 с.

Вильский Г. Б. Управление морским портом / Г. Б. Вильский, И. Н. Гончаров, Ю. Ю. Крук, Е. Д. Крушкин. – Одесса : Фенікс, 2010. – 428 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998