Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 14, № 2 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF)

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА PDF
В. С. Ніценко, І. А. Дворніков
ЕКОНОМІЧНЕ ЯДРО НА РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНЯХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ PDF
К. В. Павлов
АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРОЕКТУ PDF (English)
В. А. Карпов, Р. І. Шевченко-Перепелкіна
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ PDF
М. А. Заєць, І. С. Грабар
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ТОРГІВЕЛЬНИМИ ПОРТАМИ: ГОРИЗОНТ, СТРУКТУРА, ІНСТРУМЕНТИ PDF
І. М. Нєнно
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОРТОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ PDF
С. А. Горбаченко
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
О. Є. Мазур
РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТНК НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
О. П. Радченко, О. І. Шавалюк
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК – СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Н. М. Столбуненко, В. А. Прибок
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ PDF (Русский)
Г. О. Смирнова
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF (English)
О. В. Захарченко
РАНЖУВАННЯ БАЗОВИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF (Русский)
О. І. Яковлєв
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСТВА PDF
Е. І. Курганська
СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (Русский)
В. І. Борщ
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. Д. Кубік
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ СЕРЕД ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Жмай
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Д. В. Завертаний