DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61630

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОРТОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

С. А. Горбаченко

Анотація


У статті розглянута інвестиційна складова розвитку морських портів України. Проаналізовано поточну ситуацію у портовій галузі з огляду на її конкурентоспроможність на міжнародному рівні. Визначено чинники, що впливають на темпи залучення інвестицій у портову галузь, зокрема, національний, регіональний, галузевий та локальний Зроблено пропозиції щодо реформування портового господарства та впровадження інноваційних механізмів партнерства з приватними інвесторами. Сформовано основні особливості проектної діяльності у портовій сфері.


Ключові слова


інвестиційна діяльність; морегосподарський комплекс; морські порти; інвестиційна привабливість; проект; державно-приватне партнерство

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro mors’ki porty Ukrainy» [Law of Ukraine “About sea ports of Ukraine”] (2012). №4709-VI. http://zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4709-17. [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku morskykh portiv Ukrainy na period do 2015 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the development stategy of Ukrainian sea ports till 2015 : Order of Cabinet of Ministers of Ukraine ]. (2008). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, № 58, pp. 23-30. [in Ukrainian].

Vlasiuk, T. M. (2009). Investytsiinyi klimat i yoho skladovi [investment climate and its elements] Retrieved from http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/ Economics/38848.doc.htm. [in Ukrainian].

Kotlubai, A. M. (2012). Ekonomiko-pravovi shliakhy pidvyshchennia rivnia konkurentospromozhnosti ukrainskykh portiv [Economical and legal ways of Ukrainian sea ports competitiveness enhancement] Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiko-pravovye-putipovysheniya-urovnyakonkurento sposobnosti-ukrainskih-portov. [in Ukrainian].

Myshko, A. M. (2011). Derzhavna polityka rozvytku mors’kykh portiv Ukrainy [Public policy of Ukrainian sea ports development]. Retrieved from http://www.academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/24.pdf. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про морські порти України» від 17. 05. 2012 р. № 4709-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4709-17. – Назва з екрану.

Про схвалення Стратегії розвитку морських портів України на період до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 58. – C. 23-30

Власюк Т. М. Інвестиційний клімат і його складові [Електронний ресурс] / Т. М. Власюк. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Economics/38848.doc.htm. – Назва з екрану.

Котлубай А. М. Економіко-правові шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності українських портів [Електронний ресурс] / А. М. Котлубай. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiko-pravovye-puti-povysheniya-urovnyakonkurentosposobnosti-ukrainskih-portov. – Назва з екрану.

Мишко А. М. Державна політика розвитку морських портів України [Електронний ресурс] / А. М. Мишко. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/24.pdf. – Назва з екрану.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998