DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61637

РАНЖУВАННЯ БАЗОВИХ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

О. І. Яковлєв

Анотація


Менеджери є ключовим ресурсом комерційної організації що визначають її конкурентоспроможність. Прагнення менеджерів працювати ефективно і результативно залежить від того як сприймають вони діючу на підприємстві систему оплати їх праці. Якщо менеджери розуміють, що розміри посадових окладів встановлюються суб'єктивно і диференціюються довільно і необґрунтовано, то оплата праці не стимулює їх до добросовісного виконання посадових обов'язків. Дослідження, які проведені автором в малих і середніх комерційних організаціях України, дозволяють зробити висновок про відсутність системного, науково обґрунтованого, об'єктивного підходу до встановлення розмірів посадових окладів менеджерів і їх диференціації. Аналіз використовуваних для ранжирування посадових окладів методик грейдування змушує засумніватися в достатньої наукової обґрунтованості вибору універсальних для всіх посадових позицій організації факторів і критеріїв для кількісної оцінки посадових позицій і посадових окладів. У статті запропоновано відмовитися від пошуку універсальних факторів і критеріїв для оцінки всіх посадових позицій організації. Замість цього, автор статті пропонує згрупувати посадові позиції комерційної організації за ознаками однорідності виконуваних трудових процесів, а потім для кожної групи визначити свій набір факторів і критеріїв для кількісного виміру значень цих факторів. Зіставляючи суму значень факторів посадових позицій можна здійснювати ранжирування базових посадових окладів. Посадові позиції менеджерів комерційної організації автор пропонує об'єднати в одну групу на тій підставі, що всі менеджерські посади припускають здійснення функцій управління об'єктами управління - різними бізнес-процесами. Виявивши характеристики бізнес-процесів що впливають на складність здійснення функцій управління, і вимірявши їх значення, можна оцінити складність посадових позицій менеджерів комерційної організації і здійснити ран- жування посадових окладів.


Ключові слова


посадові оклади; менеджери; система оплати праці; стимулювання; методика грейдування; бізнес-процеси

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Azgaldov, G. G. & Raykhman (1973). O kvalimetrii [About qualimentry]. Voskva : Izd-vo standartov. [in Russian].

Arkaeva, R. P. (2012). Kvalimetricheskiy podkhod v uprablenii kachestvom [Qualimetry approach in in quality management]. Vektor nauki – Scientific vector, №1 (8), pp. 38-40. [in Russian].

Dmitrenko, G. A. (2009). Strategicheskiy menezhment : tselevoe upravlenie personalom organizatsiy [Strategic management : objective ersonnel management of an organization]. Kyiv : Izd-vo MAUP. [in Russian].

Efimenko, B. V. & Gerasimovich, L. A. (2007). Otsenka truda rabotnikov apparata zavodoupravleniy [Appraisement of workers’ labour of the plant administration apparat]. Moskva : Infra-M. [in Russian].

Glinchev, A. V. (2011). Izmerenie kachestva produktsii : Voprosi kvalimetrii [Prodction quality аppraisement : Qualimetry questions]. Moskva : Omega-L. [in Russian].

Kvalifikatsionniy spravochnik dolzhnostey rukovoditeley, spetsialistov i drugikh sluzhashchikh (2004). [Qualification hand-book of managers, specialists and other employees positions]. Moskva : TSOTenergo. [in Russian].

Neverovskaiia A. (2007). Otsenka effektivnosti truda spetsialistov i rukovoditeley [Specialists and managers effectiveness appraisement]. Sotsiologiia truda – Labour socilogy, № 7, pp. 29-36. [in Russian].

Novyi kvalifikatsionniy spravochnik dolzhnostey rukovoditeley, spetsialistov i drugikh sluzhashchikh (2005). [New qualification hand-book of managers, specialists and other employees positions]. Moskva : Omega-L. [in Russian].

Repin, V. V. & Eliferov, V. G. (2007). Protsessnyi podkhod k upravleniiu. Modelirovanie bizness-protsessov [Process approach to management. Business processes simulation]. Moskva : RIA “Standarty i kachestvo”. [in Russian].

Sagitova, N. S. (2008). Kvalitativnaia sostavliiushchaia dopolnitelnoy professionalnoy podgotovki [Qualitative component of additional professional training]. Materialy IX Vserossiyskoy konferetsii – Materials of IX Russian conference, Kazan, pp. 45-51. [in Russian].

Semchenko, I. S. (2012). Kvalimetricheskiy podkhod k periodicheskoy otsenke personala na otecheestvennykh predpriiatiiakh [Qualimetric approach to periodical staff appraisement at the domestic enterprise]. Moskva : Vysshee obrazovanie. [in Russian].

Sistema greydov : metodika opredeleniia dolzhnostnykh okladov [Grade system : official salary determination methodics]. Retrieved from http://hrm.ru/dp/hrm/F225C782BBCA1F5C325772C00534B8F. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азгальдов Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э. П. Райхман. – М. : Изд-во стандартов, 1973. – 650 с.

Аркаева Р. П. Квалиметрический подход в управлении качеством / Р. П. Аркаева // Вектор науки ТГУ. – 2012. – №1 (8). – С. 38-40.

Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент : целевое управление персоналом организаций / Г. А. Дмитренко. – Киев : Изд-во МАУП, 2009. – 192 с.

Ефименко Б. В. Оценка труда работников аппарата заводоуправлений / Б. В. Ефименко, Л. А. Герасимович. – М. : Инфра-М, 2007. – 420 с.

Измерение качества продукции : Вопросы квалиметрии / Под ред. А. В. Гличева. – М. : Омега – Л, 2011. – 156 с.

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. – М. : ЦОТэнерго, 2004. – 145 с.

Неверовская А. Оценка эффективности труда специалистов и руководителей / А. Неверовская // Социология труда. – 2007. – № 7. – С. 29-36.

Новый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. – М. : Омега-Л, 2005. –178 с.

Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – 5-е изд. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2007. – 408 с.

Сагитова Н. С. Квалитативная составляющая дополнительной профессиональной подготовки / Н. С. Сагитова // Материалы IX Всероссийской конференции. – Казань, 2008. – С. 45-51.

Семченко И. С. Квалиметрический подход к периодической оценке персонала на отечественных предприятия / И. С. Семченко. – М. : Высшее образование, 2012. – 433 с.

Система грейдов : методика определения должностных окладов. [Электорнный ресурс]. – Режим доступа : http://hrm.ru/dp/hrm/F225C782BBCA1F5C325772C00534B8F. – Назва з екрану.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998