DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61640

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСТВА

Е. І. Курганська

Анотація


В статті здійснено аналіз сучасного управління фінансовими ресурсами через систему казначейства. Акцентовано увагу на особливостях здійснення казначейського контролю та складність його структури й управління фінансовими ресурсами в системі казначейства. Виявлено основні проблеми в управлінні бюджетними ресурсами та функціонування казначейської системи, особливо в умовах політичної кризи. Виявлено, що в умовах економічної кризи роль бюджетних установ, які б акумулювали бюджетні кошти та здійснювали контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, набуває особливого значення. Розглянуто систему казначейства як головний фінансовий інститут держави, завдяки якому суттєвих змін зазнав процес управління видатками державного бюджету. Показано, що в сучасних умовах органи Державної казначейської служби постають одними з найактивніших учасників у процесі управління державними та регіональними фінансовими ресурсами завдяки використанню законодавчо прийнятих механізмів та процедур виконання державного і місцевих бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства.


Ключові слова


казна; казначейська система; бюджет; касові видатки; обслуговування бюджету; система казначейства; Державна казначейська служба; оперативне управління фінансовими ресурсами; бюджетні кошти; виконання бюджету за доходами; лімітні довідки; бюджетні асигнува

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranova, V. G & Kurgans’ka, E. I. (2014). Menedzhment finansovykh potokiv v kaznacheys’kiy systemi [Management of financial flows in the treasury system]. Zbirnik naukovyh prats’ «Visnyk sotsial’no-ekonomichnyh doslidzhen’» – Collection of scientific works «Bulettin of social and economic researches», Odesa : ONEU, № 53, pp. 81-88. [in Ukrainian].

Kublikova T. B. & Kurgans’ka, E. I. (2015). Systema kaznacheystva : upravlinnya finansovymy resursamy : [System Treasury : management of financial resourses]. Odesa : ONEU, Vyd. Atlant. [in Ukrainian].

Nakaz Derzhavnoyi kaznacheys’koyi sluzhby Ukraiiny «Pro zatverdzhennia poriadku obslugovuvannia derzhavnogo biudzhetu za vydatkamy» [Order of the State Treasury Service of Ukraine “On Approval of the order of the state budget expenditures”] № 1223 vid 30. 09. 2011 r. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku zupynennia operatsiy z biudzhetnymy koshtamy : Postanova Kabinetu Ministriv Ukraiiny vid 19. 01. 2011 № 21[About approval of the suspension of operations with budget funds : Act of Cabinet of Ministers of Ukraine from 19. 01. 2011 № 21]. Retrieved from http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0. [in Ukrainian].

Pro ekonomiiu derzhavnykh koshtiv ta nedopushchennia vtrat biudzhetu : postanova Kabinetu Ministriv Ukraiini vid 01. 03. 2014 № 65[About saving of public funds and prevention of budget losses : Act of Cabinet of Ministers of Ukraine from 01. 03. 2014 № 65]. Retrieved from http://treasury.gov.ua/mai n/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0. [in Ukrainian].

Pro Derzhavniy byudzhet Ukraiiny na 2014 rik : zakon Ukraiiny vid 16. 01. 2014 № 719-VII [About the State Budget of Ukraine for 2014 : Law of Ukraine from 16. 01. 2014 № 719-VII]. Retrieved from http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0. [in Ukrainian].

Poriadok organizatsii roboty organiv Derzhavnoi kaznacheys’koi sluzhby Ukraiiny u protsesi kaznacheys’kogo obslugovuvannia derzhavnogo biudzhetu za vytratamy : nakaz Derzhavnoi kaznacheys’koi sluzhby Ukraiiny vid 07. 06. 2013 № 101 [The order of organization of the Ukrainian State Treasury Service in the process of treasury maintenance of the state budget expenditure : Order of the State Treasury Service from 07. 06. 2013 № 101]. Retrieved from http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баранова В. Г Менеджмент фінансових потоків в казначейській системі // В. Г. Баранова, Е. І. Курганська // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень». – Одеса : ОНЕУ. – 2014. – № 53. – с. 81-88.

Кублікова Т. Б. Система казначейства : управління фінансовими ресурсами : монографія / Т. Б. Кублікова, Е. І. Курганська. – Одеса : ОНЕУ, Вид. Атлант, 2015. – 322 с.

Наказ Державної казначейської служби України «Про затвердження порядку обслуговування державного бюджету за видатками» № 1223 ВІД 30. 09. 2011 р.

Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами : Постанова Кабінету Міністрів України від 19. 01. 2011 № 21. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0. – Назва з екрану.

Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 01. 03. 2014 № 65. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/categorycat_id=215061&page=0. – Назва з екрану.

Про Державний бюджет України на 2014 рік : закон України від 16. 01. 2014 № 719-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0. – Назва з екрану.

Порядок організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного бюджету за витратами : Наказ Державної казначейської служби України від 07. 06. 2013 № 101. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0. – Назва з екрану.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998