DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61700

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ СЕРЕД ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О. В. Жмай

Анотація


У статті обґрунтовано роль корпоративної соціальної відповідальності та умови для її впровадження. Досліджено особливості корпоративної соціальної відповідальності, характерної для підприємств малого та середнього бізнесу. Описані стан та практики соціальної відповідальності бізнесу серед підприємств МСБ України.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність (КСВ); соціально відповідальний бізнес (СВБ); соціальна (нефінансова) звітність; стейкхолдери; малий та середній бізнес (МСБ)

Повний текст:

PDF

Посилання


Petukhov K. A. (2012). Politika korporativnoy sotsialnoy otvetstvennosti krupneyshykh rossiyskikh kompaniy [The corporate social responsibility’s policy of major Russian companies]. Perm. [in Russian].

Redkin, O. S. (2011). Korporatyvna sotsial’na vidpovidal’nist’ : modeli ta upravlins’ka praktyka [Corporate social responsibility : models and management practices]. Kyiv : TOV «Farbovanyi lyst». [in Ukrainian].

Kotler, F. & Li, N. (2005). Korporatyvna sotsial’na vidpovidal’nist’. Yak zrobyty yakomoha bil’she dobra dlia vashoi kompanii ta suspil’stva [Corporate social responsibility. Doing the most good for your company and your cause]. Kyiv : Standart. [in Ukrainian].

Tsentr rozvytku korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Corporate social responsibility’s development center]. Retrieved from http://csr-ukraine.org/. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku sotsial’noi vidpovidal’nosti biznesu v Ukraini [Development strategy of social responsibility in Ukraine]. Retrieved from http://www.svb.org.ua/national-csr-strategy. [in Ukrainian].

Zinchenko, A. H. & Saprykina, M. A. (2010). Korporatyvna sotsial’na vidpovidal’nist 2005-2010 : stan ta perspektyvy rozvytku [Corporate Social Responsibility 2005-2010 : state and development prospects]. Kyiv : Vyd-vo «Farbovanyi lyst». [in Ukrainian].

KMPG International Survey of Corporate Social Responsibility Reporting, 2011 Retrieved from http://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/ss-KPMG-International-Survey-of-CR-Reporting-2011-Nov-2011-web.pdf.

The KMPG Survey of Corporate Social Responsibility Reporting 2013 Retrieved from www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporateresponsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013-exec-summary.pdf.

Gotov li ukrainskiy biznes byt sotsialno otvetstvennym? [Is the Ukrainian business ready to be social responsible?]. Retrieved from http://ubr.ua/business-practice/own-business/gotov-liukrainskii-biznes-byt-socialno-otvetstvennym-335125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Петухов К. А. Политика корпоративной социальной ответственности крупнейших российских компаний : автореф. дисс... канд. экон. наук : 23.00.02 / К. А. Петухов. – Пермь, 2012. – 25 с.

Корпоративна соціальна відповідальність : моделі та управлінська практика : [підручник] / [Саприкіна М. А., Ляшенко О., Саєнсус М. А., Місько Г. А., Зінченко А. Г.] ; (за науковою редакцією д.е.н., проф. Редькіна О. С.). – К. : ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с.

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі. ; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://csr-ukraine.org/. – Назва з екрану.

Стратегія розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svb.org.ua/national-csr-strategy. – Назва з екрану.

Зінченко А. Г. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010 : стан та перспективи розвитку / А. Г. Зінченко, М. А. Саприкіна. – К. : Вид-во «Фарбований лист», 2010. – 56 с.

KMPG International Survey of Corporate Social Responsibility Reporting, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainabi ity/Documents/ ss-KPMG-International-Survey-of-CR-Reporting-2011-Nov-2011. web.pdf. – Назва з екрану.

The KMPG Survey of Corporate Social Responsibility Reporting 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporateresponsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013-exec-summary.pdf. – Назва з екрану.

Готов ли украинский бизнес быть социально ответственным? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ubr.ua/business-practice/own-business/gotov-li-ukrainskii-biznes-bytsocialno-otvetstvennym-335125. – Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998