DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.3.76981

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

О. П. Радченко

Анотація


У статті проведений аналіз особливостей інноваційного розвитку національної економіки. Виявлено, що Україна має власну модель інноваційного розвитку, проте циклічний характер показників інноваційної діяльності національної економіки, говорить про недосконалість національній моделі інноваційного розвитку. Визначено, що впровадження нововведень інновацій впливає на конкурентоспроможність національної економічної системи, це залежить від введення нової техніки, технології, нових методів управління, нових продуктів і послуг, від нововведень в організації управління виробництвом, організації праці і її безпеки. Доведено, що реалізація інноваційних програм приводить до конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку.

Ключові слова


інноваційний розвиток; національна економіка; конкурентоспроможність; міжнародний ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Holubchenko, A. K. Vidrodzhennia promyslovosti Ukrainy – shliakh do radykalnoi humanizatsii ekonomiky Ukrainy [Ukrainian industry’s renesance is the way to the radical humanization of Ukrainian economy]. Retrieved from http://www.spu.in.ua/ua/zayavy/3414. [in Ukrainian].

Ivchenko, V. Tezy vystupu na urochystii tseremonii pidpysannia uhody pro utvorennia korporatsii «Naukovyi park «Kyivska politekhnika» [Thesis of the speech at the ceremony of agreement subscription about corporation creation “Scientific park “Kyivska politekhnika”]. Retrieved from http://www.in.gov.ua/index.php?get=141&id=384. [in Ukrainian].

Sotnyk, I. M. & Dmytrenko, A. O. (2008). Strukturni zrushennia v innovatsiinii sferi ta yikh vplyv na pidvyshchennia konkurentospromozhnosti natsional’noi ekonomiky [Structural changes if innovative sphere and their influence on the national economy’s competitiveness increasing]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of economy regulation, № 3, Т. 1, pp. 51-57. [in Ukrainian].

Ukraina-2015 : natsional’na stratehiia rozvytku [Ukraine-2015 : national development strategy]. Retrieved from http://www.semynozhenko.net/content/files/Ukraine-2015%20big.pdf. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голубченко А. К. Відродження промисловості України – шлях до радикальної гуманізації економіки України [Електронний ресурс] / А. К. Голубченко. – Режим доступу : http://www.spu.in.ua/ua/zayavy/3414. (дата 20.11.15). – Назва з екрану.

Івченко В. Тези виступу на урочистій церемонії підписання угоди про утворення корпорації «Науковий парк «Київська політехніка» [Електронний ресурс] / В. Івченко. – Режим доступу : http://www.in.gov.ua/index.php?get=141&id=384. (дата 20.11.15). – Назва з екрану.

Сотник І. М. Структурні зрушення в інноваційній сфері та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки / І. М. Сотник, А. О. Дмитренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – Т. 1. – С. 51-57.

Україна-2015 : національна стратегія розвитку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.semynozhenko.net/content/files/Ukraine-2015%20big.pdf. (дата 23.11.15). – Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998