Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 14, № 3 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛЬНА СТОРІНКА (PDF)

Зміст

Статті

СИСТЕМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ» PDF
Е. А. Кузнєцов C. 9-24.
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Г. В. Карпінська С. 25-34.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПАСТОК В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ PDF
О. Є. Мазур С. 35-50.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ PDF
О. П. Радченко С. 51-63.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Р. Б. Попівняк, О. І. Шавалюк С. 64-73.
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРШОПРИЧИН ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ PDF (Русский)
Р. В. Грінченко С. 74-84.
СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТА ОСОБОЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ АПК УКРАЇНИ PDF
А. В. Андрейченко, Д. В. Завертаний С. 85-96.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ КОН’ЮНКТУРИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ PDF
О. В. Рудінська С. 97-113.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА ПРАВОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
О. В. Стукаленко С. 114-128.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ В УКРАЇНИ PDF (English)
Є. І. Масленніков, В. В. Гузь С. 129-138.
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ АВІАКЛУБУ PDF (Русский)
І. М. Нєнно С. 139-154.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ PDF (Русский)
Н. В. Орлова С. 155-168.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ЄДИНОМУ КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (English)
Е. І. Курганська С. 169-175.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ PDF
О. В. Слободянюк С. 176-192.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ПРАВОМІРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ PDF
С. С. Андрейченко С. 193-203.
НОТАТКИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
В. А. Стукаленко С. 204-217.
ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА ЯК КЛЮЧОВА ЛАНКА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ PDF
С. В. Лінніков С. 218-228.
ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМАНДИ PDF
Г. І. Ємельянова С. 229-241.