DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.1(32).93885

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ КОМПАНІЄЮ

О. М. Коваленко, О. В. Станіславик

Анотація


Сформовано методичні підходи та рекомендації зі створення підсистеми ризик-менеджменту в системі управління інтегрованою промисловою компанією. Створена інформаційно-логічна модель підсистеми ризик-менеджменту, що складається з блоків інформаційного, нормативного, довідкового, методичного й розрахункового характеру. Розроблений організаційно-економічний інструментарій у вигляді матриці «Ймовірність-втрати», що дозволяє проводити кількісну оцінку економічного збитку інтегрованої структури на основі впливу таких важливих показників, як імовірність виникнення ризику, рівень ризику, ступінь впливу ризику.

Ключові слова


методичний підхід; ризик-менеджмент; система управління; промислова інтеграція; інтегрована компанія; ймовірність виникнення ризику; втрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, L. A. (2014). Promyshlennaya integratsiya: klastery VERSUS holdingi [Industrial integration: clusters VERSUS holdings]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo universiteta - Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University, № 2 (51), pp. 25-29 [in Russian].

Bushuev, A. N. (2013). Faktory i modeli formirovaniya korporativnyh obrazovaniy v promyshlennosti [Factors and models of corporate entities for mation in industry]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo universiteta - Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University, № 4 (48), pp. 30-34 [in Russian].

Gagarina, G. Yu. (2012). Setevye struktury i ih rol’ v formirovaniyi i razvitiyi prostranstvennoy integratsiyi ekonomiki regionov [Network structures and their role in formation and development of spatial integration of regions economy]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo universiteta - Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University, № 5 (44), pp. 17-19 [in Russian].

Dolgiy, V. I. (2013). Regional’nye ekonomicheskie interesy promyshlennyh organizatsiy: problemy i protivorechiya [Regional economic interests of the industrial organizations: problems and contradictions]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo universiteta - Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University, № 5 (49), pp. 58-62

[in Russian].

Kovalenko, O. M. (2014). Strategiya I mehanizmy regulyuvannya diyal’nosti vertikal’no integrovanyh struktur v harchoviy galuzi: problem teoriyi i praktyky [Strategy and mechanisms of activity regulation of the vertically integrated structures in food branch]. Kherson : Grin’ D. S. [in Ukrainian].

Pilyavskiy V. I. (2011). Agropromyslova integratsiya: vydy ta organizatsiyno-pravovi struktury [Agro-industrial integration: kinds and organizational and legal structures]. Naukovi pratsi Poltavsykoyi derzavnoyi agrarnoyi akademiyi: Ekonomichni nauky - Scientific works of Poltava State Agrarian Academy: Economics, Vol. 1, №2 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александрова Л. А. Промышленная интеграция: кластеры VERSUS холдинги / Л. А. Александрова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – № 2 (51). – Саратов : СГСЭУ, 2014. – С. 25-29.

Бушуев А. Н. Факторы и модели формирования корпоративных образований в промышленности / А. Н. Бушуев // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – № 4 (48). – Саратов : СГСЭУ, 2013. – С. 30-34.

Гагарина Г. Ю. Сетевые структуры и их роль в формировании и развитии пространственной интеграции экономики регионов / Г. Ю. Гагарина // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – № 5 (44). – Саратов : СГСЭУ, 2012. – С. 17-19.

Долгий В. И. Региональные экономические интересы промышленных организаций : проблемы и противоречия / В. И. Долгий // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – № 5 (49). – Саратов : СГСЭУ, 2013. – С. 58-62.

Коваленко О. М. Стратегія і механізми регулювання діяльності вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі: проблеми теорії і практики : [монографія] / О. М. Коваленко. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 356 с.

Пілявський В. І. Агропромислова інтеграція: види та організаційно-правові структури / В. І. Пілявський // Наук. праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава : ПДАА, 2011. – С. 184-191.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998