Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 15, № 1(32) (2016)

Зміст

Статті

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Е. А. Кузнєцов 9-22
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. А. Турецький 22-35
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є. І. Масленніков, О. В. Побережець 35-49
ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
В. І. Осипов 49-66
СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ КРИЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF (Русский)
Е. В. Садченко 66-79
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ ПРОМИСЛОВОЮ КОМПАНІЄЮ PDF
О. М. Коваленко, О. В. Станіславик 79-95
ПРАВО І ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ) PDF
В. П. Плавич 95-106
КІБЕРНЕТИКО-СИНЕРГЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ PDF (Русский)
Е. Е. Мазур 106-123
НАПРЯМКИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
В. П. Дюков, І. В. Рибаков, Є. Т. Штока 123-141
ПЕФЕКТИВНИЙ ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (English)
R. B. Popivniak, O. I. Shavalyuk 141-150
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
М. А. Заєць, А. В. Андрейченко 151-162
ПРОЯВИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ PDF
Р. В. Грінченко 163-172
ВІРТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ PDF
О. А. Онищенко, О. В. Обнявко, С. Г. Васильєв 172-201
СТРАХУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ ТА ВТРАТІ МАЙНА PDF
О. В. Слободянюк, Г. В. Толкачева 202-221
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА PDF
Е. І. Курганська 221-229
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Ю. М. Проценко 230-240