DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.1(32).93936

ВІРТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

О. А. Онищенко, О. В. Обнявко, С. Г. Васильєв

Анотація


У статті наведені та проаналізовані процеси формування віртуальної економіки у світі та в Україні. Проаналізовано підхід до змісту категорії «віртуальна економіка». Визначені переваги та існуючі недоліки віртуальної економіки. Проаналізовано нові функції електронних грошей. Запропоновані напрямки розвитку процесів віртуалізації економіки в Україні.

Ключові слова


віртуалізація і віртуальна економіка; Інтернет; переваги і недоліки віртуальної економіки; електронні гроші; кріптовалюта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Babaev, D. B. (2009). Ob osobennostyakh traktovki soderzhaniya termina «virtualnaya ekonomika» [On peculiarities of interpretation content of the term «virtual economy»]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii: regional'noe prilozhenie k zhurnalu – Modern high technologies: a regional supplement to the journal. 4, pp. 13–18. Retrieved from: https://www.isuct.ru/e-publ/snt/sites/ru.e-publ.snt/files/2009/04/snt_4_2009.pdf [in Ukrainian].

Babaev, D. B. (2013). O politekonomicheskom podkhode k issledovaniyu «virtualizatsii» ekonomiki i issledovaniyu elektronnykh deneg [On the political-economic approach to the study of «virtualization» of the economy and investigate of electronic money]. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika – Ivanovo State University Bulletin: Economics, pp. 56–62. Retrieved from: http://ivanovo.ac.ru/jdownloads/ zhurnal/vestnik%20ivanovskogo%20gosudarstvennogo%20universiteta/econom/2013%20/_._._1.pdf [in Russian].

Vasilyev, S. G., Obnyavko, A. V. (2011). Uchetnye zadachi v obespechenii protsessov virtual'noy ekonomiki: vozmozhnye podkhody [Accounting tasks in ensuring of virtual economy processes: possible approaches]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Perspektivy razvitiya ucheta, kontrolya i analiza v kontekste evrointegratsii», Odessa, 19-20 maya 2011 – Proceedings of International scientific-practical conference «The prospects development of accounting, control and analysis in the context of European integration», Odessa, 19-20 May, 2011.ОDEU, Оdesa, pp. 55–59 [in Russian].

Vasilyev, S. G., Obniavko, А. V., Оnishchеnkо, О. А. Virtual'naya ekonomika – igra ili real'nost' [The virtual economy – the game or reality]. Retrieved from: http://dspace.onu.edu. ua:8080/bitstream/123456789/6648/1/96-102.pdf. [in Russian].

Vatolina, О. V. (2013). Sushchnost' i osnovnye formy proyavleniya novoy informatsionno-virtual'noy ekonomiki [The essence and main forms of manifestation of new information and the virtual economy]. Uchenye zametki TOGU: elektronnoe nauchnoe izdanie – Scientists notes PNU: Electronic scientific editions, 4, vol. 4, pp. 32–35. Retrieved from: http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_31.pdf [in Russian].

Garkusha, M. S. (2009). Novye funktsii deneg v virtual'noy ekonomike [New money functions in the virtual economy]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. Seriya: Ekonomika – Proceedings of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen: Economics, 119, pp. 96–101. Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-funktsii-deneg-v-virtualnoy-ekonomike. [in Russian].

Lytovchenko, I. L. (2015). Marketing v usloviyakh dual'nosti sovremennogo promyshlennogo rynka [Marketing under the duality of the modern industrial market]. Naukoviy vіsnyk Hersons'koho derzhavnoho unіversitetu. Serіya: Ekonomіchnі nauki – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 10, vol. 3, pp. 60–63. Retrieved from: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3078 [in Russian/in Ukrainian].

Lytovchenko, I. L. (2014). Issledovanie dual'nosti sovremennogo promyshlennogo rynka [Research of the duality of the modern industrial market]. Naukoviy visnyk Odes'koho derzhavnoho universitetu. Serіya: Ekonomіchnі nauki – Scientific Bulletin of Odesa State University. Series: Economic Sciences, 4, pp. 70–81. Retrieved from: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3076 [in Russian / in Ukrainian].

Lytovchenko, I. L. (2014). Perspektivy razvitiya Internet-marketinga [The development perspectives of Internet-marketing]. Marketing іnnovatsіy і іnnovatsії u marketynhu: zbіrnyk tez dopovіdey VІIІ Mіzhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsії, 25-26 veresnya 2014 r. – Marketing of innovations and innovations in marketing: a collection of abstracts VIII International Scientific Conference, 25-26 September 2014. Sumy, Papirus, pp. 210–212. Retrieved from: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37638 [in Ukrainian].

Mikheikina, М. V. (2014). Virtual'naya ekonomika: evolyutsiya teoreticheskikh podkhodov k opredeleniyu kategorii [Virtual Economy: evolution of theoretical approaches to the category definition]. Ekonomika i sotsiologiya – Economics and sociology. Negosudarstvennoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vyscshego professional'nogo obrazovaniya «Samarskiy finansovo-ekonomicheskiy institut» – Private educational institution of higher education «Samara Financial and Economic Institute», 4 (24). pp. 7–13. Retrieved from: http://esjournal.ru/files/pdf/201404.pdf [in Russian].

Molchanov, М. V. (2014). Kriptovaljuta: ponjatie i problemy [Cryptocurrency: concept and problems]. Nauchnoe Vremya – Science Time, pp. 300–303. Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-ponyatie-i-problemy [in Russian].

Musaelyan, L. V., Hachatryan, L. A., Plisovskikh, A. A., Bezvorotniy, M. S., Klochko, E. N. (2012). Virtual'naya ekonomika: osobennosti stanovleniya v Rossii [Virtual economy: features of formation in Russia]. «Nauchnoe soobshchestvo studentov XXI stoletiya. Ekonomicheskie nauki»: Materialy VI studencheskoy mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. (20 dekabrya 2012 g.) – «The scientific community of students of XXI century. Economics»: Proceedings of VI International Students scientific-practical conference (20 December 2012), SibAK, Novosibirsk, pp. 645–651. Retrieved from: http://sibac.info/studconf/econom/vi/30639 [in Russian].

Rozhnova, О. V., Fedorchukova, S. G. (2014). Virtual'naja jekonomika kak sreda funkcionirovanija rossijskogo mashinostroenija [The virtual economy as an environment of functioning of Russian machine-building industry]. Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta «MAMI». Seriya «Ekonomika i upravlenie» – News of «MAMI» Moscow State Technical University. Series: «Economics and Management», 1 (19), vol. 5, pp. 26–28. Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/ virtualnaya-ekonomika-kak-sreda-funktsionirovaniya-rossiyskogo-mashinostroeniya [in Russian].

Tashkova, L. Kh. (2012). Razvitie teoreticheskih vozzrenij na prirodu i sushhnost' virtual'noj jekonomiki [The development of theoretical views on the nature and essence of the virtual economy]. Social'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy – Socio-economic phenomena and processes, 5-6 (039-040). – pp. 124–127. Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-teoreticheskih-vozzreniy-na-prirodu-i-suschnost-virtualnoy-ekonomiki [in Russian].

Paul'man, V. F. (2016). Virtual'naya ekonomika i global'nyy kapitalizm [The virtual economy and global capitalism]. Retrieved from: http://lit.lib.ru/p/paulxman_w_f/text _0230.shtml [in Russian].

Bitkoiny voshli v top-10 [Bitcoins are in the top-10] (2016). Retrieved from: http://www.kommersant.ru/doc/2628553 [in Russian].

Bitkoin v Ukraine: komu on nuzhen [Bitcoin in Ukraine: who needs it] (2016). Retrieved from: http://bitcoinconf.com.ua/ru/news/bitkoin-v-ukraine-komu-on-nugen-48585 [in Russian].

Top-10 stran, v kotorykh zapreshchen Bitcoin [Top-10 countries in which the Bitcoin forbidden] (2016). Retrieved from: http://psm7.com/top-10-countries-where-bitcoin-is-banned.html [in Russian].

Bitkoin v Ukraine: kto zarabotaet na mirovom skachke kriptovalyuty [Bitcoin in Ukraine: who will earn on the world jump cryptocurrency] (2016). Retrieved from: http://chp.com.ua/all-news/item/42421-bitcoin-v-ukraine-kto-zarabotaet-na-mirovom-skachke-kriptovalyutyi [in Russian].

NBU razyasnil pravomernost' ispol'zovaniya v Ukraine «kriptovalyuty» Bitcoin [NBU is explained the legitimacy of the use in Ukraine Bitcoin «cryptocurrency»] (2016). Retrieved from: http://news.finance.ua/ru/news/-/338157/nbu-razyasnil-pravomernost-ispolzovaniya-v-ukraine-kriptovalyuty-bitcoin [in Russian].

OpenSignal: Ukraina predposlednyaya v reytinge stran po pokrytiyu mobil'nogo interneta [OpenSignal: Ukraine is penultimate in countries ranking to cover the mobile Internet] (2016). Retrieved from: http://gordonua.com/news/money/opensignal-ukraina-predposlednyaya-v-reytinge-stran-po-pokrytiyu-mobilnogo-interneta-146029.html [in Russian].

Ukraintsy ukhodyat v onlayn: 8% sovershayut pokupki s pomoshch'yu smartfona [Ukrainians go online: 8% make a purchase with your smartphone] (2016). Retrieved from: http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraintsy-ukhodyat-v-onlain-8-sovershayut-pokupki-s-pomoshchyu-smartfona [in Russian].

Astafyev, А. О. (2016). Pytanny rozvytku cyfrovoi kul'tury ukrains'koho sotsiumu : Analіtychna zapiska Vіddіlu humanіtarnoi polіtyki [The questions of digital culture of Ukrainian socium: Analytical note the Department of Humanitarian Policy]. Natsіonal'nyi іnstitut stratehіchnykh doslіdzhen' – National Institute for Strategic Researhes. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/ articles/1631 [in Ukrainian].

Kastornova, V. А., Mozhaeva, М. G. (2016). Iskusstvenye neyronnye seti kak sovremennye sredstva informatizatsii [Artificial neural networks as a modern means of informatization]. Retrieved from: http://portalsga.ru/data/2628.pdf [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабаев Д. Б. Об особенностях трактовки содержания термина «виртуальная экономика». – [Электронный ресурс] / Д. Б. Бабаев // Современные наукоемкие технологии: региональное приложение к журналу. – 2009. – № 4. – С. 13–18. – Режим доступа : https://www.isuct.ru/e-publ/snt/sites/ru.e-publ.snt/files/2009/04/snt_4_2009.pdf. (дата 02.04.16). – Название с экрана.

Бабаев Д. Б. О политэкономическом подходе к исследованию «виртуализации» экономики и исследованию электронных денег. – [Электронный ресурс] / Д. Б. Бабаев // Вестник Ивановского государственного университета. – Серия «Экономика». – 2013. – C. 56–62. – Режим доступа : http://ivanovo.ac.ru/jdownloads/zhurnal/ vestnik%20ivanovskogo%20gosudarstvennogo%20universiteta/econom/2013%20/_._._1.pdf. (дата 02.04.16). – Название с экрана.

Васильев С. Г. Учетные задачи в обеспечении процессов виртуальной экономики: возможные подходы / С. Г. Васильев, А. В. Обнявко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції» (м. Одеса, 19-20 травня 2011 р.). – Одеса : ОДЕУ, 2011. – С. 55–59.

Васильев С. Г. Виртуальная экономика – игра или реальность [Электронный ресурс] / С. Г. Васильев, А. В. Обнявко, О. А. Онищенко. – Режим доступа : http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6648/1/96-102.pdf. (дата 03.04.16). – Название с экрана.

Ватолина О. В. Сущность и основные формы проявления новой информационно-виртуальной экономики. – [Электронный ресурс] / О. В. Ватолина // Ученые заметки ТОГУ : электрон. науч. издание. – 2013. – Т. 4. – № 4. – С. 32–35. – Режим доступа : http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_31.pdf. (дата 01.04.16). – Название с экрана.

Гарькуша М. С. Новые функции денег в виртуальной экономике. – [Электронный ресурс] / М. С. Гарькуша // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Экономика. – 2009. – № 119. – С. 96–101. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-funktsii-deneg-v-virtualnoy-ekonomike. (дата 02.04.16). – Название с экрана.

Литовченко И. Л. Маркетинг в условиях дуальности современного промышленного рынка. – [Електронний ресурс] / И. Л. Литовченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Економічні науки. – 2015. – №10. – Ч. 3. – С. 60–63. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3078. (дата 05.04.16). – Назва з екрану.

Литовченко И. Л. Исследование дуальности современного промышленного рынка. – [Електронний ресурс] / И. Л. Литовченко // Науковий вісник Одеського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 70–81. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3076. (дата 02.04.16). – Назва з екрану.

Литовченко И. Л. Перспективы развития Интернет-маркетинга. – [Електронний ресурс] / И. Л. Литовченко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: зб. тез доповідей VІIІ Міжнар. наук.-практич. конф. (25–26 вересня 2014 р.). – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2014 – С. 210–212. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37638. (дата 04.04.16). – Назва з екрану.

Михейкина М. В. Виртуальная экономика: эволюция теоретических подходов к определению категории. – [Электронный ресурс] / М. В. Михейкина // Экономика и социология. – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский финансово-экономический институт». – 2014. – № 4 (24). – С.7–13. – Режим доступа : http://esjournal.ru/files/pdf/201404.pdf. (дата 01.04.16). – Название с экрана.

Молчанов М. В. Криптовалюта: понятие и проблемы. – [Электронный ресурс] / М. В. Молчанов // Science Time. – 2014. – С. 300–303. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-ponyatie-i-problemy. (дата 06.04.16). – Название с экрана.

Мусаелян Л. В. Виртуальная экономика : особенности становления в России. – [Электронный ресурс] / Л. В. Мусаелян, Л. А. Хачатрян, А. А. Плисовских, М. С. Безворотний, Е. Н. Клочко // «Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки» : Матер. VI студенческой междунар. заочной науч.-практ. конф. (20 декабря 2012 г.). – Новосибирск: СибАК, 2012. – С. 645–651. – Режим доступа: http://sibac.info/studconf/econom/vi/30639. (дата 07.04.16). – Название с экрана.

Рожнова О. В. Виртуальная экономика как среда функционирования российского машиностроения. – [Электронный ресурс] / О. В. Рожнова, С. Г. Федорчукова // Известия Московского государственного технического университета «МАМИ». – Серия «Экономика и управление». – 2014. – № 1 (19). – Т. 5. – С. 26-28. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/virtualnaya-ekonomika-kak-sreda-funktsionirovaniya- rossiyskogo-mashinostroeniya. (дата 05.04.16). – Название с экрана.

Ташакова Л. Х. Развитие теоретических воззрений на природу и сущность виртуальной экономики. – [Электронный ресурс] / Л. Х. Ташакова. // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 5-6 (039-040). – C. 124–127. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-teoreticheskih-vozzreniy-na-prirodu-i-suschnost-virtualnoy-ekonomiki. (дата 02.04.16). – Название с экрана.

Паульман В. Ф. Виртуальная экономика и глобальный капитализм. – [Электронный ресурс] / В. Ф. Паульман. – Режим доступа : http://lit.lib.ru/p/paulxman_w_f/text _0230.shtml. (дата 10.04.16). – Название с экрана.

Биткоины вошли в топ-10. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2628553. – Название с экрана.

Биткоин в Украине: кому он нужен. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bitcoinconf.com.ua/ru/news/bitkoin-v-ukraine-komu-on-nugen-48585. (дата 12.04.16). – Название с экрана.

Топ-10 стран, в которых запрещен Bitcoin. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psm7.com/top-10-countries-where-bitcoin-is-banned.html. (дата 07.04.16). – Название с экрана.

Bitcoin в Украине: кто заработает на мировом скачке криптовалюты [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://chp.com.ua/all-news/item/42421-bitcoin-v-ukraine-kto-zarabotaet-na-mirovom-skachke-kriptovalyutyi. (дата 08.04.16). – Название с экрана.

НБУ разъяснил правомерность использования в Украине «криптовалюты» Bitcoin. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://news.finance.ua/ru/news/-/338157/nbu-razyasnil-pravomernost-ispolzovaniya-v-ukraine-kriptovalyuty-bitcoin. (дата 04.04.16). – Название с экрана.

OpenSignal: Украина предпоследняя в рейтинге стран по покрытию мобильного интернета. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gordonua.com/ news/money/opensignal-ukraina-predposlednyaya-v-reytinge-stran-po-pokrytiyu-mobilnogo-interneta-146029.html. (дата 04.04.16). – Название с экрана.

Украинцы уходят в онлайн: 8% совершают покупки с помощью смартфона. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraintsy-ukhodyat-v-onlain-8-sovershayut-pokupki-s-pomoshchyu-smartfona. (дата 05.04.16). – Название с экрана.

Астаф’єв А. О. Питання розвитку цифрової культури українського соціуму : Аналітична записка Відділу гуманітарної політики. – [Електронний ресурс] / А. О. Астаф’єв // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1631. (дата 03.04.16). – Назва з екрану.

Касторнова В. А. Искусственые нейронные сети как современные средства информатизации. – [Электронный ресурс] / В. А. Касторнова, М. Г. Можаева. – Режим доступа : http://portalsga.ru/data/2628.pdf. (дата 02.04.16). – Название с экрана.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998