DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.1(32).93963

КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Е. І. Курганська

Анотація


В статті виявлено основні проблеми управління фінансовими ресурсами в системі казначейства, акцентовано увагу на складність його структури. Виявлено основні проблеми в управлінні бюджетними ресурсами та функціонування казначейської системи, особливо в умовах політичної кризи.

Виявлено, що в умовах економічної кризи роль бюджетних установ, які б акумулювали бюджетні кошти та здійснювали контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, набуває особливого значення. Розглянуто систему казначейства як головний фінансовий інститут держави, завдяки якому суттєвих змін зазнав процес управління видатками державного бюджету. Розроблено понятійний апарат казначейського менеджменту та виявлено його механізм й кінцеву мету.


Ключові слова


казна; казначейська система; бюджет; касові видатки; обслуговування бюджету; система казначейства; Державна казначейська служба; оперативне управління фінансовими ресурсами; бюджетні кошти; виконання бюджету за доходами; лімітні довідки

Повний текст:

PDF

Посилання


Kurganskaya, E. I. (2015). Upravlinnya vidatkami derzhavnogo byudzhetu cherez sistemu kaznacheystva [Management of State budget expenditures through the system of treasury], Zbirnik naukovih prats «Visnik sotsialno-ekonomichnih doslidzhen» - Socio-economic research bulletin: collection of scientific works, Issue 4, №59, pp. 99-105 [in Ukrainian].

Kublikova, T. B. (2015). Sistema kaznacheystva : upravlinnya finansovimi resursami : monografiya [System Treasury: management of financial resourses : monograph]. Odesa : ONEU, Vid. Atlant [in Ukrainian].

Nakaz Derzhavnoyi kaznacheyskoyi sluzhbi Ukrayini «Pro zatverdzhennya poryadku obslugovuvannya derzhavnogo byudzhetu za vidatkami» №1223 vid 30.09.2011 r. [Order of the State Treasury Service of Ukraine "On Approval of the order of the state budget expenditures" №1223 from 30.09.2011 r.]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1401-11 [in Ukrainian].

Poryadok organizatsiyi roboti organiv Derzhavnoyi kaznacheyskoyi sluzhbi Ukrayini u protsesi kaznacheyskogo obslugovuvannya derzhavnogo byudzhetu za vitratami: nakaz Derzhavnoyi kaznacheyskoyi sluzhbi Ukrayini vid 07.06.2013 №101 [The order of organization of the State Treasury Service of Ukraine in the treasury of the state budget expenditure №101 vid 07.06.2013]. Retrieved from http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kurganskaya E. I. Management of State budget expenditures through the system of treasury / E. I. Kurganskaya // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень». – Одеса : ОНЕУ. – 2015. – Вип. 4. – № 59. – С. 99-105.

Кублікова Т. Б. Система казначейства: управління фінансовими ресурсами : [монографія] / Т. Б. Кублікова, Е. І. Курганська. – Одеса : ОНЕУ, Вид. Атлант, 2015. – 322 с.

Наказ Державної казначейської служби України «Про затвердження порядку обслуговування державного бюджету за видатками» №1223 ВІД 30.09.2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1401-11 (дата 25.04.16). – Назва з екрану.

Порядок організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: наказ Державної казначейської служби України від 07.06.2013 № 101. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=215061&page=0 (дата 25.04.16).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998