Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 17, № 3(40) (2018)

Зміст

Статті

Концептуальні основи інтегрального менеджменту в системі професіоналізації управлінської діяльності PDF
Е. А. Кузнєцов 9-19
Формування єдиного ринку товарів країн Європейського Союзу: еволюція та наслідки лібералізації PDF
Ю. Г. Козак, І. О. Уханова 20-37
ДОСВІД КРАЇН У ЗАПОБІГАННІ «ВИТІКУ МІЗКІВ» PDF
A. Gribinchea, S. Lazari 38-54
Теоретичні аспекти формування іміджу суб’єкта господарювання готельно-ресторанної діяльності PDF
Є. І. Масленніков, А. А. Кашубський 55-66
Стратегії розвитку готельно-рекреаційної діяльності в Одеському регіоні PDF
О. В. Рудінська, М. О. Кар'єва 67-79
Динамізовані виробничі функції в економетричному аналізі PDF
В. О. Янковий 80-92
Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України PDF
В. І. Борщ, О. А. Соколова 93-111
Деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні на сучасному етапі PDF
Н. М. Столбуненко 112-129
Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку PDF
Т. І. Єгорова-Гудкова, А. С. Кригін, М. В. Бойко 130-145
Сучасне трактування поняття «логістика» PDF
А. В. Церковна, К. В. Крук 146-158
Застосування методу case-study для підвищення ефективності управлінської освіти PDF
О. В. Жмай 159-168
Теоретико-методологічні особливості процесу розробки динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі PDF
Д. В. Завертаний 169-179